Uw verhaal

Reactie op Raadsrapport

Aan: Raad voor de Kinderbescherming en Rechtbank Midden-Nederland
Betreft: Reactie op Raadsrapport van 16 september 2014 omtrent ontheffing uit ouderlijk gezag

Ons kenmerk: ——
Dossiernaam: Allicia
Datum: 22 september 2014

Het zogenaamde Raadsrapport is op frauduleuze wijze tot stand gebracht om voor commerciële doeleinden onze dochter te bedrijven in commerciële kinderhandel(het vervoeren, gijzelen, verhandelen & misbruiken van kinderen) voor illegale adoptie-praktijken. Het Raadsrapport bevat grove leugens, onwaarheden en voldoet niet aan waarheidsvinding en feitenonderzoek.

Veel wordt beweerd op vooroordelen en veronderstellingen. Het is een complete vernedering en discriminatie voor het gezin met natuurlijke ouderschap en het biologische familie-netwerk. Er is nooit een degelijk onderzoek geweest naar een netwerk-plaatsing. Zowel alle uitspraken in deze zaak zijn onrechtmatig en niet rechtsgeldig. Het gaat hier om ambtelijke corruptie en belangenverstrengeling dat rechters niet onafhankelijk kunnen oordelen, omdat deze vooringenomen zijn. De rechter mr. Paling die werkt bij BJZ gaf een valse-machtiging voor de onrechtmatige uithuisplaatsing op 12 juni 2012, zonder gronden, zonder hoorzitting, en zonder dat wij de ouders zich konden verweren. De uithuisplaatsing gebeurde ook zonder betekenis van een rechterlijke deurwaarder en zonder machtiging van binnentreden. Er is met grof-politie geweld onze biologische dochter ontvoerd, gestolen en illegaal geadopteerd op een leeftijd van 6 weken, en is meerdere keren overgeplaatst. In slavernij werden vroeger na geboorte op deze wijze ook kinderen afgevoerd, of zoals op transport naar Nazi-Duitsland, net zoals toen hoe gezinnen uit elkaar gerukt werden. Er wordt op grove wijze ernstige inbreuk gemaakt op onze privacy, persoonlijke gezinsleven en familiesfeer, ook is het een schending van onze eer en goede familie-naam. Er worden hierdoor vele basis universele mensenrechten en kinderrechten geschonden en ernstige misdrijven tegen ons gezin als geheel gepleegd

 

Gerelateerde artikelen

1 Reactie

  1. Het bizarre is dat dit niet klopt omdat.er uitsluitingsgronden zijn om dit als zodanig te noemen. Namelijk: de veiligheid en gezondheid van het kind. Of wel een kind mag je niet opsluiten als.het ziek is. Tenzij het bevolen is door een rechter. Die rechter hoeft niet te weten of het kind ziek is en kan dat dus ook niet wegen in zijn belang. Het niet melden dat het kind ziek is, is een tekortkoming van de profesionals binnen zijn vakdisipline.

    Wat ik wel kan melden is dat het te proberen is om aangifte te doen tegen de personen die in het raadsrapport worden vernoemd en smaad en laster hebben verkondigt. Als het OM die aangifte niet in behandeling neemt, bagatelliseert het OM de schade die het niet in behandeling nemen met zich mee brengt. Tevens kan je de i individuele partijen die uitspraken hebben gedaan om rectificatie verzoeken onder dwang van die aangifte te doen. En met die rectificaties eisen de melders als ongeloofwaardig te beschouwen, dmv die aangifte en/Of rectificatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Check ook
Close
Back to top button