Tips

Vechtscheiding: 6 tips voor professionals

Vechtscheiding: 6 tips voor professionals

5b19dab201d8acfa6b4ae95b341efcf4

Ho, u bent geen professional! U mag dit eigenlijk niet lezen.

U bent maar de ouder.

Dit is nml de andere kant van het verhaal, hoe zij beoordelen waarom en hoe…


 

Naar schatting hebben op dit moment 16.000 Nederlandse kinderen ernstig last van de vechtscheiding van hun ouders.

-Tuurlijk over de hele wereld nml.-

We spreken van een vechtscheiding als de scheiding zo conflictueus verloopt dat ouders het belang van de andere ouder of van hun kinderen uit het oog verliezen. Mogelijke gevolgen voor de kinderen: ontwikkelingsproblemen, sociaal-emotionele schade of schade op het vlak van welzijn en welvaart. Hoe kunnen beroepskrachten hierop inspelen? Lees deze 6 tips.

1. Stop tijdelijk de juridische strijd tussen ouders
Ouders bevinden zich vaak op hetzelfde moment dat zij hulp voor zichzelf en kinderen nodig hebben in een juridisch kader. Daarin zijn waarheidsvinding en de ander overtuigen van het eigen gelijk belangrijk. In deze situatie kan er geen open gesprek plaatsvinden om te werken aan een betere verstandhouding. Om te werken aan verbetering van de situatie voor kinderen en ouders kan het een voorwaarde zijn om de juridische procedure tijdelijk te stoppen.

2. Raak niet verwikkeld in de strijd van de ouders
Voor kinderen is het van belang dat ouders goed samenwerken. Partijen die verharden en waarbij het conflict escaleert zijn gebaat bij meerzijdig partijdige gespreksvoering. Deze vorm van gespreksvoering komt voort uit mediation. Daarbij kiest de beroepskracht geen partij en geeft beide ouders erkenning en waardering. Meerzijdig partijdig leren handelen? JSO biedt een training aan, neem voor meer informatie contact met ons op.

3. Wacht met kindertherapie zolang de ouders strijden
De ervaring van het Lorentzhuis, centrum voor systeemtherapie, is dat juist kinderen die zich door therapie gingen openen en hun gevoelens beter voelden, extra kwetsbaar waren voor de moeilijke situatie waar zij in verkeerden. Hun ouders gingen hun strijd wel door. Het kan zinvol zijn de therapie dan op te schorten en eerst in gezinsverband aan een oplossing te werken.

4. Bied een aanpak voor ouders en kinderen
Het Lorentzhuis heeft een aanpak voor ouders en kinderen gezamenlijk, eventueel in groepsverband. Deze aanpak kan ook lokaal of regionaal worden ingevoerd. Het is van groot belang dat ouders zicht krijgen op de gevolgen van hun handelen. Wat doet dit met de kinderen? Hoe kunnen zij het anders doen?

5. Benut de rol van stiefouders
Kinderen en jongeren geven aan dat bij een (v)echtscheiding juist stiefouders, met iets meer afstand, een belangrijke rol kunnen spelen. Een stiefouder hoeft geen goede gesprekken op te dringen, maar kan er gewoon zijn, leuke dingen doen, aandacht en tijd hebben en een luisterend oor bieden.

6. Weet wanneer te handelen
Soms wordt de strijd van ouders zo heftig dat je kunt spreken van kindermishandeling. Veel advies- en meldpunten kindermishandeling zijn bekend met vechtscheidingssituaties. Trek als professional die met kinderen werkt tijdig aan de bel. Wilt u weten wanneer u moet handelen, en hoe? JSO biedt hiervoor workshops en trainingen aan.

Meer weten?
Bovenstaande tips komen voort uit een recente bijeenkomst over vechtscheidingen. Op 7 november houdt JSO weer een bijeenkomst over dit onderwerp. Meld u snel aan, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Neem voor verdere vragen over dit onderwerp contact op met adviseur Jet van Haitsma.

Zie ook de inzichten over vechtscheiding voor gemeenten.

https://www.jso.nl/nieuws/vechtscheiding-6-tips-voor-professionals/

Zo kunt u zich wat meer inleven in hun denkwereldje.
Misschien begrijpt u dan hoe het werkt allemaal.
En heeft u hier voordeel aan, dat hopen we wel natuurlijk.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button