Tips

NEDERLANDERS VLUCHTEN VOOR JEUGDZORG

Om te vermijden dat de Nederlandse jeugdbescherming hun kinderen wegneemt en in een pleeggezin plaatst, vluchten steeds meer Nederlandse gezinnen de grens over naar België. Om hier samen met hun kinderen een nieuw leven te beginnen. Het voorbije jaar alleen al zo’n 15. Het aantal uithuisplaatsingen is in Nederland de voorbije jaren fors gestegen. Is het Nederlandse beleid te streng of is het Belgische beleid te laks? Koppen zoekt antwoorden.

Cécile Van De Ven woont al 16 maanden op een huurappartment in het centrum van Lommel. Volgens de Nederlandse Jeugdbescherming heeft ze psychische problemen en is ze niet in staat om voor haar haar twee kinderen Tom (16) en Shania (5) te zorgen. ‘Als ik niet naar België was gekomen, was ik mijn kinderen kwijt geweest. Nu proberen we er hier het beste van te maken’.

Ook Deon van Moorsel vluchtte, samen met zijn dochter Tessa, naar Limburg. Als de moeder van Tessa in een psychose raakt wil Jeugdzorg haar in een pleeggezin stoppen maar dat wil Deon niet laten gebeuren. ‘In Nederland nemen ze veel te snel je kind af. Ze hebben helemaal niet gekeken of Tessa binnen de familie kon opgevangen worden. En hier zit ik nu, in België’

Een reportage van Ilse Van Lysebeth en Pascal Seynhaeve

https://www.een.be/programmas/koppen/nederlanders-vluchten-voor-jeugdzorg

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=6cd8XMCcJ54]

 

Nederlandse ‘probleemgezinnen’ vluchten naar België

BRUSSEL – Heel wat Nederlandse gezinnen zouden naar België vluchten om te vermijden dat hun kinderen worden geplaatst. Dat blijkt uit een reportage van het Nederlandse tv-programma Netwerk.

In de reportage werd een gezin opgevoerd waarover de Nederlandse Jeugdzorg een zwaar dossier had. Volgens de Nederlandse Jeugdzorg was de ontwikkeling van de kinderen zelfs bedreigd

De moeder wilde haar kinderen echter niet kwijt en verhuisde naar Vlaanderen. Het dossier verhuisde mee naar de Vlaamse Jeugdzorg, maar wordt hier niet meer opgevolgd.

De Jeugdzorg in Vlaanderen zou veel minder streng zijn. Nederlandse politici reageren verontwaardigd. De Nederlandse minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet gaat contact opnemen met Vlaams minister van Welzijn Veerle Heeren (CD&V).

Hoeveel Nederlandse gezinnen jaarlijks naar Vlaanderen vluchten om aan Jeugdzorg te ontsnappen is niet duidelijk. svh

Nederlandse probleemouders vluchten naar Limburg

06:54 Om te voorkomen dat de Nederlandse Jeugdzorg hun kinderen uit huis plaatst, vestigen steeds meer Nederlandse probleemgezinnen zich met hun kroost in onze provincie.

Het Nederlandse tv-programma Netwerk stelde het probleem gisterenavond aan de kaak. “In Nederland willen ze mijn kinderen afpakken”, zegt moeder Ann de Kroon. De vrouw woont nu in Lommel met drie van haar vijf kinderen. Ook in Neerpelt, Overpelt, Dilsen-Stokkem en Hamont-Achel wonen Nederlandse families op de vlucht voor de kinderbescherming.

Minder ingrijpend
Lucienne Janssen van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Maaseik heeft vijftien Nederlandse gezinnen onder haar hoede. “Wij nemen hier minder ingrijpende maatregelen”, zegt ze.

“Mijn cliënten worden bij jullie met rust gelaten”, zegt ook Jan van Ruth, een Eindhovense advocaat die het afgelopen jaar minstens vijf gezinnen naar ons land stuurde. De Nederlandse bevoegde minister wil een onderzoek naar de zaak.

 

Reactie:

 

Van alle geïnterviewde gezinnen (er staat nog een bijkomend verhaal op de website) was volgens mij in geen enkel geval een uithuisplaatsing te verantwoorden. Het scheiden van ouders en kinderen is het allerlaatste wat men mag doen. Het basisprincipe is dat de beste soort instelling voor jeugdzorg de echte (slechte) ouders slechts tot op enkelhoogte kan vervangen.

Blijkbaar krijgt de sector in Nederland teveel subsidies en moeten er opvangplaatsen volzet geraken. Bovendien kan er ook sprake zijn van machtsmisbruik door de bevoegde hulpverleners die een conflict met de ouders hebben.

Als het klopt wat in de reportage gezegd wordt dat er in Nederland jaarlijks 50000 gevallen zijn waar ouders onder dwang van hun kinderen gescheiden worden. Dan is dat een erg bedenkelijk cijfer. Eerder een soort misdaad tegen de menselijkheid. Zeker als dat ook nog eens ingaat tegen de wens van de kinderen zelf.

Uithuisplaatsing kan enkel als er sprake is van ernstige verwaarlozing of mishandeling van de kinderen of incest. Maar zelfs in die gevallen moet men blijven nagaan of er nog mogelijkheden bestaan tot herstel van de relatie van ouders met hun kinderen.

– Het feit dat de ouders bereid zijn om te verhuizen naar een ander land om niet gescheiden te worden van hun kinderen bewijst dat ze echt wel bekommerd zijn om hun kinderen.

– In alle drie de gevallen werd het dossier van jeugdzorg Nederland overgemaakt aan jeugdzorg België. Jeugdzorg Belgie kwam vervolgens (na studie van het dossier en contactname met betrokken gezin) tot de conclusie dat er geen voldoende redenen waren voor een uithuisplaatsing.

– In alle drie gevallen bleken de kinderen er net zo over te denken als hun ouders. Bovendien werden ze in alle drie gevallen in relatief gunstige materiële omstandigheden opgevangen.

Het meest schrijnende was nog de reacties van de politici die zelfs geen begin van kritiek leken te hebben op het NL systeem en er zelfs voor pleitten om de foute NL aanpak over de grens verder te zetten. Ziekelijk gewoon.

 

 

 

Gezinnen vluchten naar België voor Nederlandse jeugdzorg – De vlucht van Deon en Tessa naar België

 
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=mzeR7_eUut8&w=420&h=315]
De vlucht van Deon en Tessa naar België

Bron: EO Netwerk | 5 maart 2009

Zie het interview met vader Deon van Moorsel bij:https://www.youtube.com/watch?v=6cd8XMCcJ54
Ook Deon van Moorsel vluchtte, samen met zijn dochter Tessa, vorig jaar zomer naar België om een uithuisplaatsing van Tessa te voorkomen. Deon en zijn vrouw zijn niet meer bij elmerledenar en tot voor kort woonde Tessa nog gewoon bij haar moeder in Nederland. Maar als haar moeder in een psychose raakt en daarna depressief wordt, ontstaan er problemen. De Kinderbescherming maakt zich ernstige zorgen over Tessa’s welzijn en wil daarover in gesprek met haar vader. Maar dan blijkt dat ze Tessa een jaar uit huis willen plaatsen en het contact tussen vader en dochter moet geminimaliseerd worden. Dat wil Deon niet laten gebeuren en hij besluit samen met Tessa naar België te vluchten, maar dat is nog niet zo eenvoudig …

Gezinnen vluchten naar België voor jeugdzorg

Bron: EO Netwerk TV | Uitzending van 5 maart 2009

bekijk de reportage

Nederlandse ouders van wie de kinderen uit huis geplaatst of onder toezicht gesteld dreigen te worden, vluchten met hun kinderen naar België. Dat meldt actualiteitenrubriek Netwerk vanavond op basis van eigen onderzoek in Nederland en België. Lucienne Janssen van het Comité Bijzondere jeugdzorg in Maaseik constateert in haar regio een toename van het aantal Nederlandse gezinnen dat vanwege dreigende uithuisplaatsing van de kinderen naar België vertrekt:’ Momenteel begeleiden wij zo’n tien tot vijftien Nederlandse gezinnen, dat is zo’n vijf tot acht procent van ons totale dossierbestand’, aldus Janssen vanavond in Netwerk.

In de studio is Rita van Breugel van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant te gast.

Reportages van 5 maart 2009:

Artikel:

Dossier:

Rouvoet reageert in een schriftelijke reactie

Bron: EO Netwerk | 5 maart 2009

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin: ” Kinderen zijn er niet mee geholpen als ouders naar het buitenland verhuizen om de jeugdbescherming te ontlopen. Als het gebeurt, zijn er in de praktijk hele korte lijnen met de buitenlandse instanties die de zorg overnemen. In het belang van deze kinderen ga ik nader onderzoeken hoe vaak het voorkomt en of het in de praktijk mogelijk is om de overdracht van de zorg voor deze kinderen te verbeteren. Daarover zal ik ook contact opnemen met mijn Belgische ambtgenoot.”

Kamer reageert op de uitzending

Bron: EO Netwerk – 5 maart 2009

Zie voor de reacties van kamerleden:
https://www.youtube.com/watch?v=7rFOpkZdwfQ

In reactie op het onderzoek van Netwerk pleit een Kamermeerderheid voor een onderzoek door minister Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin. Netwerk zette de reacties van de PvdA, PVV, VVD en CDA op een rijtje.

Advocaat Jan van Ruth
Bron: JeugdzorgTv » Conferentie “Problematiek in de jeugdzorg, zorg en het falen van het recht” » Platform rechtsorde herstel & Dmitri, patiëntenorganisatie voor onbedoelde schade » Advocaat Jan van Ruth » 15.45-16.00 uur – Spreker uit de zaal » 20 september 2008

Zie voor Mr. van Ruth ook:

Brandbrief aan scholen voor basis- en middelbaar onderwijs van Cécile van de Ven en Ron Mol namens Jeugdzorgverzet, Jeugdzorg-tv, Dwaze moeders, Belangengroep ouders
Bron: Pleincollege Eckart – Hyves.nl
https://www.jeugdzorgammehoela.nl/Brandbrief.pdf

AAN DE DIRECTIE EN DE OUDERRAAD VAN DEZE SCHOOL

De Jeugdhulpverlening, Bureau Jeugdzorg hierna te noemen BJZ, en de Raad voor de Kinderbescherming, hierna te noemen de Raad zijn erg actief en worden steeds actiever.

Steeds vaker worden er (helaas heel erg veel valse) anonieme meldingen gedaan bij het AMK (onderdeel van BJZ) over vermeende kindermishandeling of verwaarlozingen.

Deze speelt het vervolgens door aan BJZ en dan gaat de medewerker van BJZ informatie opvragen bij derden.

Dit zou uw school bijvoorbeeld kunnen zijn als het kind bij u op school geplaatst is. Deze medewerker verwacht van u alle medewerking en vraagt erop los, dat is hun werkwijze.

Dat deze werkwijzen niet conform de wet zijn en buiten alle redelijkheid plaatsvindt wordt door de instanties braaf en angstig verzwegen (u zou eens door gaan krijgen dat hetgeen zij doen illegaal is!! Dat mag natuurlijk niet gebeuren begrijpt u wel?)

Helaas ontbreekt het hier ondermeer aan waarheidsvinding.

Wij willen u waarschuwen voor de dwingende ondertoon bij deze BJZmedewerker omdat deze zonder schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouder(s) helemaal géén informatie mag opvragen!

Verder bent u ook helemaal niet verplicht deze informatie te verstrekken en in verreweg de meeste gevallen heeft ook uw school de schriftelijke toestemming nodig om persoonsgegevens te verstrekken.

Dit weet de medewerker overigens prima maar zal zeggen dat dit hun werkwijze is. Dat klopt ook, alleen is die illegaal.

Wij nemen aan dat u niet wenst mee te werken aan illegale en strafbare praktijken?!

Verstrekking van persoonsinformatie kan u immers duur komen te staan als dat niet zorgvuldig en met toestemming is gebeurd. (CBP)

Ook een Raadsmedewerker kan uw school komen bezoeken met hetzelfde verzoek. Ook hier geldt weer dat u uitsluitend met de schriftelijke toestemming persoonsgegevens mag verstrekken en/of opvragen.

Raadsmedewerkers hebben geen toestemming nodig om informatie op te vragen, maar de partij die de informatie heeft mag die dus alleen verstrekken met de toestemming van de gezaghebbende ouder(s).

Laat u niet in de luren leggen door het feit dat de Kinderbescherming onder het ministerie van Justitie valt en dus wel te vertrouwen is.

Ook de Raad doet niet aan waarheidsvinding ondanks dat deze dat bestuursrechtelijk verplicht zijn! (LJN BD1113, www.rechtspraak.nl)

Het is triest maar zowel de medewerkers van BJZ als van de Raad liegen werkelijk alles aan elkaar en verzinnen keer op keer nieuwe “feiten”.

Waarom sturen wij u dit? Het antwoord is relatief simpel en dat is dat het systeem compleet is doorgeslagen en zijn doel voorbij geraced heeft.

Ondanks de pogingen van alle BJZ en Raad om de burger wijs te maken dat ze in het belang van de kinderen werken wijst de praktijk helaas maar niet tot onze verbazing uit dat het een geheel ander belang is wat voorop staat en dat heeft niks met kinderen te maken.

Dat is namelijk GELD, keiharde EUROOS en niet zo weinig ook nog.

Maar dat even terzijde, wij willen u proberen duidelijk te maken wat de gevolgen voor het kind en diens gezin/familie in verreweg de meeste gevallen zijn als een melding wordt gedaan op basis van vermoedens en zonder feiten en bewijzen.

In de meeste gevallen mankeert er werkelijk niks bijzonders aan deze gezinnen maar op papier worden ze gediskwalificeerd als ouders en opvoeders.

BJZ gaat zich er onherroepelijk mee bemoeien.

Nou denkt u, prima toch dat ze onderzoek doen?

Je zou het inderdaad vermoeden maar niets is minder waar.

BJZ is een bedrijf en moet omzet en productie maken.

Ieder kind wat BJZ geïndiceerd krijgt (dat zijn praktisch alle aanmeldingen) is potentiëel Kinderbeschermingsslachtoffer. BJZ werkt in meer dan 80% van de gevallen doelgericht naar een OTS (onder toezichtstelling) toe.

Ze doen dan een Raadsmelding. De Raad neemt het vervolgens over en zoekt info bij elkaar die een OTS en vaak ook meteen een UHP (uithuisplaatsing) rechtvaardigen.

Deze speelt gezins- en familieleden, partners en expartners tegen elkaar uit en zetten al het negatieve in het verzoek aan de Kinderrechter.

Al het positieve wat aan info verkregen is wordt weggegooid als niet van belang zijnde.

Ook is het gebruikelijk dat medewerkers situaties en omstandigheden ter plekke verzinnen en verhalen verdraaien, halve waarheden verkondigen en nog meer.

Dát is hun werkwijze, en niet anders dan dit.

Zo prima is het dus allemaal niet.

De Raad danwel BJZ komt niét de situatie ter plekke bekijken maar oordelen van horen zeggen en vanachter een bureau.

Zodra de Raad voor de Kinderbescherming zich met de zaak gaat bemoeien, en dat is in de meeste gevallen, kan er vanuit gegaan worden dat er een raadsrapport komt waar een zeer schrijnende situatie wordt geschetst en een verzoek aan de Rechtbank zal worden gedaan om het kind onder OTS te stellen, evt gepaard gaande met een machtiging UHP (uithuisplaatsing).

De Kinderrechter dient ieder verzoek te toetsen, echter de kinderrechter gaat er vanuit dat BJZ en Raad weten waar ze het over hebben.onder het mom van dat zij de “deskundigen en professionals zijn”.

Hij/zij toetst dus niet!

Er kan zich dan de volgende situatie voordoen welke geen incident of toevalligheid is;

 • Er wordt een (evt. anonieme) melding gedaan over herrie in huis.
 • AMK maakt er huiselijk geweld van en meldt het bij politie en BJZ.
 • Deze vragen een crisis UHP aan per telefoon en je deurbel gaat.
 • Daar staan enkele politieagenten, een paar medewerkers van BJZ en evt. een arts.
 • Ze komen je kind NU uit huis halen want er is een zeer gevaarlijke situatie voor het kind en het wordt elders ondergebracht.
 • Of je het nieuwe verblijfsadres van je kind dan krijgt hangt af van je medewerking aan de instanties.

Ook dit is weer strafbaar als je geen contact met je kind mag hebben als je volledig gezag hebt. BJZ maakt zich wat dit betreft bijzonder vaak schuldig aan onttrekking aan het ouderlijk gezag en zelfs aan ONTVOERING met hulp van de sterke arm der Wet, de politie…

Dat is ernstig strafbaar maar weinig ouders (scholen, sportclubs, consultatiebureaus, peuterspeelzalen ed) weten dat en zodoende komt BJZ er mooi mee weg.

Dat moet maar eens afgelopen zijn.

Velen denken en zeggen dat “als je met de Kinderbescherming in aanraking komt dan moet er écht wel wat mis zijn”, er zal toch wel íets van het rapport waar zijn “ ..de overheid, (JUSTITIE notabene!!) doet toch onderzoek en liegt toch zeker niet!!!!!??? Je kind wordt toch echt niet zomaar uit huis gehaald!!!….

Dit is absoluut niet het geval. Daar waar het op illegale praktijken aankomt is Justitie veelal de grootste crimineel, dat u dat goed beseft!

Het kan werkelijk elk gezin overkomen, zodra BJZ een kind in haar kielzog heeft springen de Eurotekens in hunne ogen en laat zij het niet meer los.

In 80% van de verzoeken tot OTS is er wérkelijk niks wat een OTS danwel een UHP rechtvaardigt, bij de overige 20% is sprake van waarheid danwel een substantieel waarheidsgehalte wat OTS danwel UHP rechtvaardigt of waar mogelijk gedwongen opvoedondersteuning zou moeten volgen.

Dat dit schrijven geen flauwekul is maar een zeer serieuze noodkreet naar (in eerste aanleg) basisscholen en middelbaar onderwijs hopen wij u nu te hebben kunnen laten zien.

Wat de consequenties kunnen zijn voor onschuldige kinderen en hun ouders als u, uw medewerkers (of zelfs onbekende derden!!) informatie verstrekken die niet geverifieerd kan worden als zijnde de WAARHEID.

Wij verzoeken u deze brandbrief op te nemen in uw schoolblad, danwel te verspreiden via de website van uw school of aan de leerlingen mee te geven zodat hun ouders deze informatie ook bereikt.

Het geheel valt onder ONZE verantwoordelijkheid als waakzame burgers, dus ook onder UW verantwoordelijkheid.

Mochten er nog vragen zijn die u naar aanleiding van dit schrijven heeft, dan staat het u vrij om altijd contact met ons op te nemen.

Wij zullen u dan zo exact mogelijk verder helpen en indien u wenst zelfs adviserend kunnen optreden, “IN HET BELANG VAN DE KINDEREN!”

Gerelateerde artikelen

51 Reacties

 1. Ook voor mij was het wanbeleid van de nederlandse jeugdzorg en de aanverwante diensten, zoals het amk, jeugdformaat en school maatschappelijk werk, een van de redenen om Nederland te verlaten. Het gaat helaas al lange tijd niet meer om wat goed is voor de kinderen, maar meer om de subsidiegelden en het machts gevoel van de medewerkers

 2. De vraag is niet of nl. te streng is of be. te laks. Jeugdzorg is verplicht om een x aantal kinderen per jaar uit huis te plaatsen, anders krijgen ze hun geld niet (genomen uit interview met medewerker van jeugdzorg).

 3. VEROORDEELD ZONDER BEWIJS DOOR NEDERLANDSE RECHTERS ANNO 2015

  Nederland schaam je !! Nederlanders vluchten voor de nederlandse kinderbescherming en het AMK en Jeugdzorg. Wie gaat jou nu helpen?
  OTS / UHP welke advocaat kan jou nu nog helpen ? OTS (ondertoezichtstelling) of een UHP (uithuisplaatsing) op VERMOEDENS MOET VERBODEN WORDEN

  MENSEN GEEF NIET OP DE AANHOUDERWINT

 4. jeugdzorg heeft voor mij gefaald kijk maar wat er gebeurd is de laatste 5jaar….theoretische harteloze doemdenkers zijn het pfffffffffffffffffffff

 5. Waardeloze vorm van hulpverlening.Schade richten ze aan. Ik zou graag iets voor mijn zoon willen doen. Die slachtoffer is van kindermishandeling door jeugdzorg.

  .

  1. https://www.advocatie.nl/de-ex-advocaat-kwestie-jan-van-ruth

   Advocaat Jan van Ruth is al enkele jaren afgetreden helaas.

   Misschien kunt u hier de juiste en goede advocaat vinden.
   https://www.legalspot.nl/artikel/uithuisplaatsing-kind

   Maar zelfs advocaten kunnen (onvoorstelbaar maar waar) omgekocht worden door bepaalde scholen en of instanties!
   Zij hebben nml. genoeg geld om rechtszaken te kunnen winnen.

   https://www.wagenaaradvocaten.nl/

 6. Onmiddellijk de kinderen van de werknemers van jeugdbescherming weghalen, want dit is kindermishandeling en mishandeling, valsheid in geschrifte etcetera….dit kunnen geen pedagogen psychologen en beschermers van kinderen zijn.

 7. Cécile van de ven ik heb jou hulp nodig Een dringend oproep wie weet goede advocaat in België voor moeder met jeugdzorg en advocaat die kinderen verdedigen uhp en instellingen zit SPOED

 8. Graag wil ik gebeld worden voor meer info
  Ik wil weten of ik met mijn kinderen kan verhuizen naar belgie terwijl ze hier in nl uit huis zijn geplaatst
  Kan de raad de kinderen in België komen halen?? 0621131923

 9. Rechter vraagt ots aan zonder daar toe bevoegd te zijn. Mijn dochter is geboren In Belgie. Volgens het Gerechtshof in Den Haag mag een reguliere rechtbank nederland geen uitspraak doen in deze zaak waarin ouders verblijven en woon achtig zijn in een ander land. Officieel hoort men de zaak over te dragen aan de in buitenland gevestigde voogdij instelling. Zij beoordelen dan de situatie opnieuw.

 10. Verhuizen naar Belgie is mogelijk als je op de vlucht bent voor BJZ. Dat kan alleen als je alles officieel regelt en deze stappen volgt. Zoek een officieel GBA adres. Ga daar wonen.
  Neem via je advocaat contact op met BJZ vraag hun om het dossier over te dragen aan de voogdij instelling in Belgie. zij nemen dan contact op met jou. Als je kinderen al uithuis zijn geplaatst door de Rechter op verzoek van BJZ. En je gaat vluchten riskeer je een cel straf van max 8 jaar voor het ontrekking aan het ouderlijk gezag. Dus moet je ervoor zorgen dat je niet staande word gehouden door de nederlands politie zij werken samen met BJZ. Als je eenmaal de Grens over bent zit je veilig

 11. Gevlucht naar belgie in 2015 voor bjz en de Kinderbescherming. Raads onderzoeker van de RVDK zegt wij gaan er van uit dat je in Nederland bent aan de telefoon. 2 weken voor de rechtzaak voor de ots aanvraag via de rechter die als nog was opgelegd door de Groningse Rechtbank. Volgens het hoger Gerechtshof in Den Haag zijn zij niet bevoegd om een uitspraak te doen. In de praktijk gebeurt het wel. De Rechters houden zich niet aan de wet. In Nederland worden je mensen rechten geschonden. Je kunt er niets tegen doen want bjz en de rvdk is een gecertificieerde instelling en word altijd gelooft. Dus acties ondernemen via het nieuws of social media of hulp instanties houd een machtiging uithuisplaatsing of een ondertoezichtstelling niet tegen

  1. Wij hebben nu problemen met blz ze hebben 4 kindertjes afgenomen van ons en ons aangevraagd.vrouw is 37 weken zwanger maar ze zeggen al deze af te nemen, reden allemaal leugens want ze kenden ons niet eens omdat we in uk woonde.
   Is België haalbaar voor ons want baby ken elk moment komen, we kunnen een camping nemen in België maar weten niet waar permanent wonen is daar.
   Ook willen we de 4 kindjes terug halen.

   Hulp op me vraag altijd welkom, [email protected]

 12. Volgens mijn bronnen is een Belgische ondertoezichtstelling minder ingrijpen. In Belgie noemen ze een OTS een (POS) = (Problematische Opvoedings Situatie). LET op als er echt sprake is van problematiek, zal ook de Belgische Jeugdzorg de rechter vragen om een (POS) op te leggen.De OTS wordt in principe overgenomen door het (POS) systeem in Belgie. De Belgische Jeugdbescherming zal opnieuw de zaak bekijken en tot een conclusie komen.

 13. Volg De Belgische Route E19

  stap 1 schrijf je uit in nederland en schrijf je in Belgie

  2 stap neem contact op met de voogdij instelling in Nederland vraag hun het volledige dossier + het Contactjournaal aan te leveren aan je advocaat. Na dat je advocaat dossier heeft bestudeerd draag je deze over aan/ Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Maaseik in Belgie tel: 003289574660 Fax: 003289574655. Als je zelf geen verstand hebt van juridische zaken. Vraag je advocaat om jou hierin te helpen. Het Caw bied ook hulp en een luisterend oor voor u zij zijn Belgische Hulpverleners zij bieden u opvang in de crisis opvang voor gezinnen de voorwaarde is wel dat je ingeschreven moet staan in Belgie voor dat je terecht kunt bij het Caw https://www.cawantwerpen.be/zoek-je-hulp

  Telefoon: 003278150300 Mail:[email protected]: https://www.cawantwerpen.be/chat-met-een-hulpverlener

  Huis nodig ? ga naar http://www.Kapaza.be

 14. Vluchten naar Belgie voor (BJZ) is niet voor iedereen.een haalbaar. In Belgie krijgt je niet (zomaar) een uitkering. Als jij bijvoorbeeld zwanger bent en je vlucht naar Belgie omdat (BJZ) je kind uithuis wilt plaatsen en jij daar ingeschreven staat krijg je wel een uitkering en iedere maand kinderbijslag. Ik heb vorige week gebelt naar het Caw Hulpverlenings Instantie in Belgie en gevraagd als ik als nederlander in hun land mag wonen. Hun zeiden ja dat kan als jezelf voor ziet in levens onderhoud check maar na. http://www.caw.be daar staan alle telefoon nummers op die je nodig hebt als je zwanger bent en in Belgie wilt wonen.

 15. BJZ is een Gecertificeerde instelling. Hun doen GEEN waarheidsvinding.
  Ik weet hoe het is om vals beschuldigd te worden van iets wat niet waar is.
  Kinderechters doen GEEN waarheidsvinding.
  Door dat zij geen waarheidsvinding doen. Weten zij niet eens als het wel klopt. Waardoor zij kinderen weghalen bij goeie ouders.Voor iedereen is de situatie anders.
  Ouders die ruzie en geweld gebruiken tegen elkaar waar kinderen bij zijn geen goed voorbeeld.
  BJZ is voor sommige kinderen een redding als het thuis echt niet goed gaat.
  Sommige gezinsvoogden zijn wel goed en rechtvaardig. Ik ken er een paar die wel handelen in belang van de kinderen.
  Ik heb zelf problemen gehad met BJZ zij hebben mijn kind uithuis geplaatst. Ik werd beschuldigd van het gebruiken van hard drugs. En een paar week na de uithuisplaatsing had ik een IQ test gedaan in opdracht van BJZ. Daar uit kwam dat ik een IQ zou hebben van 64. Waardoor ik helemaal een ongeschikte ouder werd.In eind 2014 ben ik gevlucht naar geheime locatie met mijn zoontje. Na meerdere telefonisch gesprekken met mijn Gezinsvoogd werd ik ineens gelooft. En mocht ineens mijn zoontje bij mij blijven wonen in Breda. Mijn Gezinsvoogd komt wekelijks op afspraak bij mij thuis om te kijken hoe het met ons gaat,, Ik werk alleen met haar samen niet met andere Hulpverleners.
  https://m.youtube.com/watch?v=mM0-ZU8njdo

  1. Hoi Carmen, mijn dochter is ook uit huis geplaatst en ik ben al 2 jaar aan het strijden om haar terug te krijgen maar niets lijkt te werken. Wil je mij iets meer over jullie situatie vertellen? Hoe je het gedaan hebt enzo. Groetjes Nikita 0615481649

 16. De auteur van het boek ‘De Rotterdamse Babyroof’ heeft van de rechter een publicatieverbod gekregen. Er hangt hem een straf van 8 maanden boven het hoofd. In het boek heeft de auteur een uitgebreide verslaggeving bijgehouden van de uithuisplaatsing van zijn zoontje. Iedereen die daar professioneel bij betrokken is geweest, wordt met naam en toenaam genoemd in het boek. Ook verwijst hij naar jurisprudentie, wetgeving, protocollen en hoe het wel moet.

 17. Bij internationale zaken gaat de Centrale Autoriteit over eventuele teruggeleiding naar Nederland, hier regelt een rechter telefonisch een en ander met de buitenlandse politie/justitie. Normaal dient een vonnis door een beëdigd tolk vertaald te worden, hier maakt men een vervalste vertaling om de buitenlandse justitie de indruk te geven dat ouders ontzet zijn uit hun gezag (dat was en is absoluut nooit het geval geweest).
  De NL-justitie wil strafvervolging wegens die ‘ontvoering’… alleen er is nooit ontvoering geweest, omdat ouders gezag hadden! Er is nooit of te nimmer op rechtsgeldige wijze enig vonnis betekend… De NL justitie doet alsof dit het geval is. Ondertussen gaat NL door met die ouders opjagen (ouders en 3 kinderen zijn, na 4 jaar, weer bij elkaar zónder buitenlandse ‘jeugdzorg’ (geen reden toe!!!) en de ouders zijn nog gewoon bij elkaar! Meer dan 10 rechters, tot Hoge Raad aan toe, werkten mee aan deze ronduit schandalige zaak die slechts één doel had: kinderen onder de macht van de NL-‘jeugdzorg’ te houden, koste wat kost…

 18. 1 De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken kunnen in geheel Nederland worden ten uitvoer gelegd.
  2 Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden: In naam des Konings.
  3 Zij kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten.

  Even vertalen in gewoon Nederlands:
  Een vonnis van een NL-rechter kan alleen in NL ten uitvoer worden gelegd en zijn voorzien van het opschrift “in naam des Konings”. Deze uitspraken moeten worden uitgereikt door de deurwaarder: deze is immers de enige die een vonnis kan laten betekenen!

  In het ‘familierecht’ ziet men vaak geen vonnis, geen rechtsgeldige betekening en worden kinderen vaak vanuit school weggerukt met behulp van de politie…. Dit terwijl de politiehulp alleen mag worden ingeroepen ter assistente van een deurwaarder (in dit soort gevallen).

  In de praktijk is het vaak veel anders. Ik geef u daarom hierbij het werkstuk van advocaat mr. H. Struycken, in een geanonimiseerde vorm. Hij zal dit in Den Haag gaan bepleiten.

 19. KINDERRECHTEN’,

  bijvoorbeeld recht op gezinsleven? Dat geldt alleen in het buitenland, maar niet in Nederland….

  De motie van grieven, met weglating van de namen van ouders en kinderen:

  Gerechtshof Den Haag, sector civiel
  Rolnr 200130141/01
  Roldatum 24 september 2013
  Rolnummer Rechtbank 424946 HA –ZA 2012-967
  Memorie van Grieven, houdende vermeerdering/verandering van eis
  houdende het verzoek deze kwestie voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie
  houdende de vordering tot het treffen van een spoedvoorziening de (Europese) arrestatiebevelen van de ouders in te trekken en alle pogingen de kinderen van de ouders weg te halen te staken.https://1.bp.blogspot.com/-guu5KC791FY/UjLVd1fm4tI/AAAAAAAABKs/iPq4Uto6hS4/s1600/kinderrechten.jpg

 20. KINDERRECHTEN’,
  Bij voorbeeld recht op gezinsleven? Dat geldt alleen in het buitenland, maar niet in Nederland….

  De motie van grieven, met weglating van de namen van ouders en kinderen:

  Gerechtshof Den Haag, sector civiel
  Rolnr 200130141/01
  Roldatum 24 september 2013
  Rolnummer Rechtbank 424946 HA –ZA 2012-967
  Memorie van Grieven, houdende vermeerdering/verandering van eis
  houdende het verzoek deze kwestie voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie
  houdende de vordering tot het treffen van een spoedvoorziening de (Europese) arrestatiebevelen van de ouders in te trekken en alle pogingen de kinderen van de ouders weg te halen te staken.

 21. KINDERRECHTEN’,

  bijvoorbeeld recht op gezinsleven? Dat geldt alleen in het buitenland, maar niet in Nederland….

  De motie van grieven, met weglating van de namen van ouders en kinderen:

  Gerechtshof Den Haag, sector civiel
  Rolnr 200130141/01
  Roldatum 24 september 2013
  Rolnummer Rechtbank 424946 HA –ZA 2012-967
  Memorie van Grieven, houdende vermeerdering/verandering van eis
  houdende het verzoek deze kwestie voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie
  houdende de vordering tot het treffen van een spoedvoorziening de (Europese) arrestatiebevelen van de ouders in te trekken en alle pogingen de kinderen van de ouders weg te halen te staken.

 22. De afgelopen 13 jaar heeft JZ ons gezin compleet in de vernieling gebracht sinds mijn man overleden is aan kanker heeft jeugdzorg 5 dagen na zijn begrafenis. Mijn dochter van 9 jaar en zoon van 13 jaar meegenomen met een Spoed uithuisplaatsing, Volgens JZ lijd ik aan waan ideeien en ben ik emotioneel niet beschikbaar en niet in staat te zorgen voor mijn 2 pubers. Het is nu 4 maanden geleden dat mijn man is overleden en heb mijn kinderen ook bijna 4 maanden niet meer gezien. Ik ben er helemaal kapot van.. welke advocaat kan mij hierin helpen ?

  1. Maria, dit is wel hee bruut. Ik zou contact opnemen met de lokale burgemeester als die zegt niets te kunnen doen moet je deze wijzen op het feit dat jeugdzorg sedert1 /1/2015 onder gemeente valt het dat hij /zij verantwoordelijk is voor deze actie (sterker nog een burgemeester moet goedkeuring geven voor een UHP) laat hem de oplossing bieden ipv een juridisch steekspel.

 23. Het is oorlog in Jeugdzorg & Kinderbescherming land, duizenden kinderen moeten onderduiken en gezinnen vluchten massaal naar het buitenland

  Er heerst een grote oorlog in Jeugdzorg en Kinderbescherming land, het bestaat uit een grote criminele club pedofielen en kinderdieven die in kinderhandel bedrijven ter waarde van tientallen miljarden euro’s per jaar. Ongeveer 95 tot 98% van de tientallen duizenden uithuisplaatsingen per jaar is onrechtmatig, totaal loopt het op in de honderden duizenden kinderen, en aantal neemt steeds toe, met als doel totdat alle gezinnen zijn verwoest. De Jeugdzorg maffia doet er alles aan om zoveel mogelijk gezinnen en mensenlevens te slopen en om kinderen te jatten door oudervervreemding, te verhandelen en uitbuiting in illegale adoptie-netwerken gemaskeerd als pleegzorg, in het binnen en buitenland. Veel kinderen worden systematisch misbruikt in pedofiele satanische netwerken voor de ambtenarij en hogere rangen. Dat corrupte systeem wordt mede mogelijk wordt gemaakt door een corrupte rechtsysteem en facistische politiek dat een poppenkast is die slechte humor hebben waar alleen de koninklijke elite criminelen van profiteren en waardoor duizenden kinderen gedwongen moeten onderduiken en gezinnen massaal op de vlucht slaan naar het buitenland, om te ontsnappen uit de monsterlijke klauwen van de satanische pedofiele kindermisbruikers. De transitie in anno 2015 is mogelijk gemaakt met moderne staatsopvoeding en indoctrinatie van het slavenrijk staat der Nederlanden waar elke trotse burger(slaaf) een burger slaven nummer (BSN) heeft. De Nazi’s zijn nooit weg gegaan, mensen in de politiek en de monarchie zijn directe Nazi-afstammelingen, politie is het moderne SS, onderwijs, televisie en media is moderne propaganda en massa indoctrinatie van leugens en bedrog. Hitler werkte in opdracht van de paus en de machtige bankiers die geld oneindigd uit het niets maken. Dit is de Nieuwe Wereld (dis)Orde en het 1000 jaar durende rijk waar Hitler en co van droomde en hun nachtmerrie is uitgekomen. Het Romeinse rijk van pedofiele priesters heerst nog steeds. De geschiedenis herhaalt zich omdat niemand er verstand van heeft, omdat alleen de despoot en overheerser de geschiedenis schrijft en de regels uitmaakt. Het is een vorm van mensenhandel, slavernij en genocide tegen biologische gezinnen van ouders met kinderen die een gelukkig gezinsleven willen

 24. Wij als grootouders van een hele lieve  jongen willen u vragen om eens te kijken naar de misstanden in Nederland. Nederland  loopt altijd voorop als het om de veroordeling  gaat van het schenden van de rechten van de mens  in andere landen. Maar men is zó blind voor het grote onrecht dat in Nederland plaatsvindt en een dagelijks leed veroorzaakt in duizenden levens van kinderen, ouders en grootouders.

  Wellicht denkt u dat dit geen politieke aangelegenheid is, maar niets is minder waar. Juist de politiek zou zich daar eens mee bezig moeten gaan houden, omdat het schandelijk is dat er een organisatie in Nederland  bestaat die het alleenrecht lijkt te hebben om naar believen  te handelen en onschuldige kinderen te kunnen behandelen zoals zij nu doet.

  Wij spreken uit eigen ervaring. Als grootouders. Bureau Jeugdzorg Nederland liegt, bedriegt vervalst  en handelt naar believen en er is niemand in de politiek die zegt  “STOP!”.

  Wij  hebben een hele lieve kleinzoon, B… C. Wij waren zijn mede opvoeders. Omdat zijn moeder  Borderline heeft en labiel is kon zij de opvoeding niet altijd aan. 

  Ze heeft hem toen in een  vlaag  bij jeugdzorg op de stoep gezet. Barak, in zijn nood, belt diegenen die hij liefheeft en die hij vertrouwt en van wie hij weet dat ze hem zeer liefhebben. En dan komt plotseling Jeugdzorg Nederland in je leven. Je bent 60 jaar en hebt een blanco strafblad, zelfs nog nooit een bekeuring gehad. Je leeft volgens  normen en waarden gegrond op je geloof, het joodse geloof, en plotseling wordt je leven en dat van je  kleinzoon een hel. Woorden worden verkeerd uitgelegd en er worden tot het absurde toe eisen gesteld. 

  Je geloof  word belachelijk gemaakt  en in de papieren, waarin ze dingen opschrijven liegen ze, ze geven hun eigen draai eraan, ze doen niet aan waarheidsvinding. We hebben 15 maanden gestreden en 6 rechtszittingen gehad. Maar jeugdzorg had hem al van moeder gekregen en het geld dat het oplevert laten ze niet zomaar schieten en daarvoor liegen ze. Valsheid in geschrifte, vernedering en tot slot   ontvoering  van Barak met behulp van de politie. B… zit nu in een tehuis. Hij is 14 jaar oud, zit daar nu 6 maanden. Hij mag niet bellen, niet chatten, totaal geen contact met de familie hebben. Hij moet onthechten, noemt jeugdzorg dat – van zijn opa en oma, zijn cultuur, zijn vrienden, van alles wat hem zo dierbaar was. Nu heeft B… vanuit dat tehuis toch op de school waar hij zit drie telefoontjes met Korver, de bekende advocaat uit Amsterdam, kunnen plegen met behulp  van een schoolvriendje. Ook is het hem gelukt om met behulp van dat zelfde vriendje een brief te schrijven aan de advocaat.  Maar jeugdzorg houdt dat tegen. Bureau Jeugdzorg wil niet dat hij een eigen advocaat krijgt. Hij is 14  jaar, hij heeft toch rechten!? Hij wil naar zijn opa en oma  en in liefde en zijn cultuur groot gebracht worden. We hebben B… een tijdje geleden in het geheim  gezien op school. Hij ziet er erg slecht uit.  Van de stralende kleine puber is niets meer over dan een hoopje wanhoop en angst.In Nederland zijn veel gezinnen die dagelijks vechten  tegen de eenzame pijnlijke dagen. Onze kinderen worden op een afschuwelijke manier onthecht en mishandeld. U weet wellicht dat er een demonstratie is geweest. De groepen sluiten zich aan een en er komt er weer een. Schrijven en klachten indienen helpt niet, zelfs de politie neemt geen klachten over jeugdzorg aan. De rechters knikken en doen niet aan waarheidsvinding. Echt, het is heel erg met Nederland gesteld. Het recht wordt krom gebogen, de stem van het kind monddood gemaakt en het zorgt voor veel kinderleed en voor ouders en in ons geval  grootouders. Ze schromen niet om valse aanklachten tegen je in te dienen en ze werken samen met politie. Nederland  is corrupt. Kinderen leveren geld op en de liefdeloosheid viert hoogtij. Waar zijn de normen en waarden, waar is de eerlijkheid. Ze zijn weg uit dit land. De druk is enorm  en de onthechting  onmenselijk.  Helpt u ons help de kinderen van Nederland.STOP HET MACHTSMISBRUIK VAN JEUGDZORG NEDERLAND!!!

 25. EINDHOVEN – De Eindhovense advocatenpraktijk Familie- en Jeugdrecht heeft de oorlog verklaard aan BJZ in Eindhoven. Mr. J. van Ruth van het advocatenkantoor kondigde gisteren een kort geding aan, waarmee hij wil voorkomen dat twee uit huis geplaatste kinderen niet terug kunnen naar hun vader.In een heel ander geval gaat Van Ruth vrijdag aangifte doen tegen een gezinsvoogd van BJZ wegens kindermishandeling.Mr. van Ruth behartigt de juridische belangen van diverse mensen die in de clinch liggen met BJZ. Hij zegt de afgelopen jaren bij die instelling tegen allerlei ‘verbijsterende zaken’ aangelopen te zijn. “Ik heb ernstige klachten over individuele gezinsvoogden, maar ook klachten over het instituut zelf”, aldus Van Ruth.Dat laatste is aan de orde bij het aangekondigde kort geding. Volgens mr. Van Ruth wil BJZ komende week tegen twee uit huis geplaatste kinderen vertellen dat ze niet meer terug kunnen naar hun vader, terwijl een onafhankelijke deskundige heeft gerapporteerd dat de vader ‘voldoende pedagogische kwaliteiten’ heeft om weer voor de kinderen te zorgen.”BJZ legt dat advies – nota bene aangevraagd door de instelling zelf – gewoon naast zich neer. Ik vind dat niet kunnen”, zegt Van Ruth.In de andere kwestie riep de advocaat zaterdag jl. per advertentie in deze krant mensen, die problemen hebben met een met naam en toenaam genoemde jeugdhulpverlener, op om zich bij hem te melden. “Ik ga deze gezinsvoogd aangeven https://vaderkenniscentrum.blogspot.nl/2008/03/67.html?m=1

 26. Mag je als ouder(s) verhuizen tijdens een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing? Hoe zit dat precies? Advocate Liesbeth Boon van Witlox Snijders Advocaten in Amsterdam geeft uitleg over de vraag of ouders mogen verhuizen naar het buitenland als hun kind uit huis is geplaatst of onder toezicht gesteld is door een instelling als Bureau Jeugdzorg.Buitenland en otsOuders weten doorgaans niet of zij wel of niet mogen verhuizen naar het buitenland op het moment dat hun kind uit huis is geplaatst of onder toezicht (hierna; ots) is gesteld van een gecertificeerde instelling zoals;Bureau JeugdzorgWilliam Schrikker GroepSamen VeiligGezagJuridisch gezien bent u nog steeds de ouder die het gezag heeft en als gevolg hiervan een beslissende stem heeft in belangrijke beslissingen omtrent uw kind, zoals;schoolkeuze,verhuizing,keuze voor sport etc.Dat betekent dus ook dat u met uw kind naar het buitenland zou mogen verhuizen. In de praktijk werkt dit echter anders.Ondermijnen otsOp het moment dat de minderjarige onder toezicht is gesteld bij beschikking van de rechtbank dan ligt hier de reden aan ten grondslag dat dit in het belang van het kind zou zijn. Dat betekent dus ook dat als u de praktische uitvoering van de ots probeert te ondermijnen door naar het buitenland te verhuizen dit in een navolgende procedure als onverstandig zal worden bevonden door de rechtbank. En voorts niet in het belang van het kind. Beslissingen van de rechtbank omtrent verdere verleningen van de ots of het verlenen van een machtiging tot uithuisplaatsing (hierna: uhps) zullen waarschijnlijk in uw nadeel worden beslist.Ongeoorloofde onttrekking aan het gezagOp het moment dat een ouders met zijn kind naar het buitenland verhuist ondanks dat er sprake is van een ots en/of uhps gebeurt het echter met enige regelmaat dat Jeugdzorg aangifte doet van ontvoering. Meestal wordt er dan gesproken van:onttrekking van de kinderen aan het bevoegd gezag.Ook wel ongeoorloofde onttrekking.Mededelen van de verhuizing met ots en/of uhpsToch kan men zich afvragen of dit wel terecht is. Onttrekken aan het gezag zou beteken dat het gezag en hiermee de beslissende bevoegdheid ten opzichte van het kind bij Jeugdzorg zou liggen. Dit is echter niet het geval. Indien met kijkt naar de nationale wetgeving hieromtrent dan zou je kunnen concluderen dat uit de van belang zijnde artikelen rondom de bevoegdheid van Jeugdzorg ten aanzien van een geplande verhuizen volgt dat de ouder hun niet hoeft te consulteren over een verhuizing.Bevoegdheid NederlandEchter, op het moment dat de ouder(s) zonder toestemming met het kind naar het buitenland verhuist, Jeugdzorg hierachter komt en hiertegen bezwaar wil maken dan komt men via de bevoegdheidsvraag van de Nederlandse rechter wellicht tot een ander conclusie. Er zou zo gezegd sprake kunnen zijn van ongeoorloofde overbrenging van het kind waardoor Jeugdzorg kan overwegen een teruggeleidingsverzoek in te dienen omdat zij niet berust in de verhuizing naar het buitenland.Immers, stel dat men verhuist naar België zonder medeweten van Jeugdzorg en er ligt een ondertoezichtstelling op het kind. Indien jeugdzorg hier lucht van krijgt dan kan zij een verzoek tot verlening van een machtiging uhps van de het kind indienen omdat men bijvoorbeeld stelt dat:de ouder niet handelt in het belang van het kind,de problemen bagatelliseerten op een cruciaal punt het kind heeft onttrokken aan het gezag en/of heeft ontvoerd.Brussel II-bisBij de rechtbank zal dan de vraag rijzen……of zij wel bevoegd is om hierover te beslissen nu het kind in België woonachtig is.In dat geval is Verordening Brussel II-bis (Verordening (EG) nr. 2201/2003) van toepassing. De ondertoezichtstelling is een maatregel inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid in de zin van deze verordening. Uitgangspunt is dan dat de internationale bevoegdheid van de rechtbank conform artikel 8 lid 1 Brussel II-bis wordt beoordeeldop grond van de gewone verblijfplaats van het kindop het tijdstip dat de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt.Je zou in dat geval denken aan België.Ongeoorloofde overbrengingEchter, indien men kijkt naar de Verordening alsmede naar de uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 26 juni 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5337 dan volgt uit het tweede lid van artikel 8 Brussel II-bis dat het bepaalde in lid 1 slechts onder voorbehoud van art. 10 geldt. Op grond van artikel 10 Brussel II-bis zou je kunnen concluderen dat in het geval als hiervoor beschreven sprake is van:ongeoorloofde overbrengingnu er op de minderjarige een bij beschikking gegeven ondertoezichtstelling rust.In dat geval heeft de Nederlandse rechter op grond van artikel 10 Brussel II-bis de bevoegdheid.Ook de rechtbank Den Bosch kwam in haar uitspraak van 18 december 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:5382) tot de conclusie dat indien er naar het oordeel van de rechtbank sprake is geweest van een ongeoorloofde overbrenging van het kind de rechtbank haar bevoegdheid behoudt ook al had de minderjarige op dat moment haar gewone verblijfplaats in het buitenland.JurisprudentieMin of meer valt uit jurisprudentie op te maken dat de rechtbank zal beslissen wat zij denkt dat in het belang van het kind is. Als de rechtbank eerder al onherroepelijk heeft besloten dat de minderjarige op terechte gronden uit huis is geplaats of onder toezicht is gesteld dan zal zij al snel geneigd zijn te constateren dat er sprake is geweest van een ongeoorloofde overbrenging van de minderjarige. Leidend is wel degelijk waar de minderjarige haar hoofdverblijfplaats heeft, maar doorslaggevend lijkt de wel of niet geoorloofde overbrenging van de minderjarige te zijn.Conclusie verhuizing tijdens ots en uhpsDe conclusie luidt dat een verhuizing van de minderjarige met de ouders naar het buitenland toegestaan is en dat de ouders de gezinsvoogd cq. gecertificeerde instelling (Jeugdzorg, William Schikker etc.) niet om toestemming hoeft te vragen. Echter, gelet op het feit dat Jeugdzorg de verhuizing ongedaan kan maken middels het bewijzen van een ongeoorloofde overbrenging lijkt het niet raadzaam om zonder medeweten van de gezinsvoogd te verhuizen naar het buitenland. Nota bene kan men zich afvragen of dit in het belang van het kind is. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de vraag of de ots of uhps in eerste instantie op terechte gronden is verleend.

 27. Opgepast mensen!!!!Het feit dat het gerechtshof in deze zaak de rechtbank onbevoegd heeft geoordeeld betekent jammer genoeg helemaal niets.Dat emigratie tijdens ots mogelijk was stond al lang vast sinds de denemarkenuitspraak.Maar ook in de tijd na de denemarkenuitspraak zijn er door diverse rechters beslissingen genomen over bevoegdheid die haaks staan op de de denemarkenuitspraak.Met name de rechtbanken in Breda en Groningen trekken zich van bevoegdheidsregels niets aan.En als je kind eenmaal weer terug is in ons godsgeprezen vaderland kun je het verder wel schudden.Dus als je weg wilt zorg dan dat je kind de eerste tijd nadat je weg bent gegaan niet te pakken is.Dan kunnen ze hier weliswaar een spoedmachtiging uhp vragen en krijgen maar hebben ze het kind in ieder geval niet te pakken en kun je tenminste vanuit een andere positie de strijd met de Raad aangaan.

 28. “Zo’n vijf jaar geleden heb ik voor mijn twee jongste dochters hulp aangevraagd. Ze zaten toen in groep 7 en 8 van het speciaal onderwijs. Bij de overgang naar het Middelbaar Onderwijs voorzag ik problemen. Mijn kinderen hadden meer begeleiding nodig, maar er was nog geen diagnose gesteld. Ik kwam bij een jeugdzorginstelling terecht en er volgde allerlei onderzoeken. Het bleek dat Maartje een verstandelijke beperking had, een laag IQ. Peggy had een ontwikkelingsstoornis (PDD-NOS) met autistische trekjes. Er werd een hulptraject gestart. Een tijdje ging het goed, maar toen kwamen er bezuinigingen in de jeugdzorg. De instelling gaf aan dat in het kader van de nieuwe richtlijnen mijn dochters niet langer in aanmerking kwamen voor hulp en alles werd stopgezet. Een drama.”

 29. “Ondanks de hulp is het nog steeds moeilijk. We proberen elke dag zoveel mogelijk harmonie in ons gezin te creëren. We houden elkaar een spiegel voor: leer je jezelf kennen, dan leer je ook je grenzen en tekortkomingen kennen. De ene dag gaat dat makkelijker dan een andere. Maar nu praten we in elk geval met elkaar. Tegen iedereen die het thuis moeilijk heeft, zou ik willen zeggen: sta open voor de hulpverlening. Het is niks om je voor te schamen. Als wij geen hulp hadden gekregen, had ik nu een dochter minder gehad. Peggy had zelfmoord gepleegd en Maartje had waarschijnlijk gewerkt als prostituee om haar drugsverslaving te bekostigen. Gelukkig is het zo ver nooit gekomen!”

 30. “Via Bureau Jeugdzorg werd ik doorverwezen naar Rubicon jeugdzorg. Dat was de ommekeer. We kregen Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG). De hulpverleenster Gerry heeft ons leven gered. Het was compleet chaos bij ons in huis. We hadden allemaal onze eigen problemen en om elkaar niet nog meer te belasten, praatten we er niet over. Peggy was depressief, ze sneed zichzelf en had zelfmoordneigingen. Het is vreselijk om je kind zo te zien. Ze werd drie maanden intensief begeleid. Langzaam krabbelde ze op. Met Maartje werd hard gewerkt aan haar drugsgebruik en haar zelfstandigheid. We voerden individuele gesprekken en gezinsgesprekken met Gerry. Ook ons netwerk van familie en vrienden werden erbij betrokken. Iedereen werkte graag mee. Problemen ontstaan niet door onwil, maar door onkunde en onwetendheid. Gerry gaf ons handvatten om de problemen aan te pakken en we leerden met elkaar om te gaan.”

 31. Als ons inkomen echt goed is, en we het kunnen financieren willen we een opvang opzetten, om die eerste stappen in de UK voor BJZ slachtoffers makkelijker te maken, maar dat is een meerjarig plan voor ons.BJZ NL heeft contact opgenomen met BJZ België, en deze hebben wij ook gesproken, met resultaat dat BJZ NL GEK is, alles met ons was oké.BJZ België weer dat wij naar de UK wilde gaan en zij stonden daar achter, en mochten we terug komen en hulp nodig hebben met vinden van huis en werk dan konden we contact opnemen en zouden zij hierbij helpenIn de UK is er geen contact geweest met BJZ UK, en we hebben geen enkel contact met Nederland ander dan met familie over het internetEr zijn zeer beperkt aantal mensen die ons adres kennen, al zou dat wel eenvoudig te vinden zijn als iemand dat wil.Het eigen bedrijf is ten slotte vrij makkelijk te vinden, en mijn naam is ook niet echt een geheim.BJZ heeft ons veel pijn gedaan, zijn hebben ons gepusht in de erotiek aangezien ze geen andere opties open lieten.BJZ heeft er voor gezorgd dat we Niet meer naar NL komen, stel ze zouden nog iets uithalen, en toch de kinderen willen afnemen, alleen de angst daarvoor al.

 32. Bij de grensovergang stopte op 27 december vorig jaar een Duits personenbusje. Deuren gingen open, drie kleine Nederlandse zusjes werden uit de cabine gehaald en overgedragen aan mensen van het Nederlandse Bureau Jeugdzorg. De meisjes, pas met hun ouders geëmigreerd naar Duitsland, waren in opdracht van Jeugdzorg uit hun huis weggehaald. En daarmee is Nederland finaal uit de bocht gevlogen…

  zie vervolg verhaal klik op de onderstaande link

  https://kinderontvoering.info/schrikbarende-acties-uitgevoerd-door-bjz-groningen/

 33. Stop machtsmisbruik door WSG en Jeugdzorg

  20.460 ondertekeningenDE PETITIE ZAL AAN HET EUROPEES PARLEMENT TE BRUSSEL WORDEN AANGEBODEN!Minister Rouvoet reageerde op onze petitie met “Ik herken de geschetste problemen niet” Enige punten zijn niet meer up-to-date, maar helaas is het belangrijkste de WAARHEIDSVINDING bij deze organisaties nog steeds ver te zoeken.Nu na ruim 2 jaar, zonder enige echte verbetering en met een nieuwe regering willen wij nogmaals een poging wagen, voor al die kinderen, die zonder hun ouders moeten opgroeien en zo graag naar huis willen. Ons verzoek; tuchtcollege voor jeugdhulpverlenersvertegenwoordigers van WSG/jeugdzorg staan in de rechtszaal onder ede en zijn daardoor persoonlijk verantwoordelijk voor al hetgeen door of via hen aan de rechter is voorgelegd.

  Petitie

  Wij

  Ouders, grootouders, familie en andere belangstellenden die gedupeerd zijn door jeugdzorg, maken ons grote zorgen over de huidige gang van zaken bij jeugdzorg, de William Schikkerstichting e.a.Wij zien het nut van de instellingen wel in maar kunnen ons niet verenigen met de misstanden die nu aan de orde van de dag zijn. 

  constateren

  Dat kinderen zonder enige vorm van onderzoek, machtiging kinderrechter of reden met politiegeweld uit huis gehaald worden, met alle psychische gevolgen van dienDat voogden er geen enkele moeite mee hebben de wet te overtreden wat onder andere blijkt uit het vernietigen van meldingen van het AMK, meineed, vervalsing van rapporten van deskundigen, het vaststellen van persoonlijkheidsstoornissen door niet-deskundigen, het incasseren van bonussen (3% van het salaris) voor het uit huis plaatsen van kinderen, etc.Dat kinderrechters en voogden van te voren zaken doorspreken (Utrecht)Dat kinderrechters slechts drie kwartier hebben om over een kind te beslissen en niet aan waarheidsbevinding doen. Zij varen blind op het oordeel van kinderbescherming en jeugdzorg.Dat voogden kinderen weg halen zonder ook maar enige poging te ondernemen de thuissituatie van het kind te verbeteren zodat het kind thuis kan blijvenDat voogden kinderen uit huis halen louter en alleen op mening van derden, zelf zien zij het kind noch de ouders voordienDat ouders, wiens kind (al dan niet terecht) uit huis is geplaatst hun kind zelden of nooit mogen zien en er geen begeleiding is om hen hiermee te helpenDat voogden geen enkele moeite doen om kinderen terug te plaatsen, er wordt niet gewerkt met ouders en kinderen om dit doel tot stand te brengenDat de rechten en de wensen van het kind niet gerespecteerd worden, voor zover al gehoord, door zowel de voogd als de rechterDat de gevangenis een alternatief is voor een pleeggezin of opvangDat de rechtbank Jeugdzorg toestaat art. 5 van de Europese grondwet te overtreden waardoor ouders niet de kans hebben zich te verdedigenDat de rechtbank uitspraak doet in zaken en indien een van de partijen zich niet aan de uitspraak houd heeft dit geen gevolgenDat zorgende ouders vrijuit kunnen bepalen of er omgang plaats vindt of niet, ook als er een voogd in gemengd is en dat de niet-zorgende ouder geen enkel recht lijkt te hebben.Dat de politie weigert om de wet te handhaven en geen aangifte aanneemt van ouders die in hun recht staan, ouders die problemen hebben met de omgang niet bijstaat, geen aangifte aanneemt bij huiselijk geweld als jeugdzorg in een gezin betrokken is.Jeugdzorginspectie niet mag ingaan op individuele gevallen.

 34. Details

  Ontvanger:Europees Parlement Petitieloket:Nederland Kenmerk: Einddatum:03-12-2017 Status:Ondertekenbaar Petitionaris:Ada Busman Organisatie:platform familierecht Website:voor Jordy en alle kinderen, die lijden onder het schrikbewind van de WSG BJZmail petitionarisinformatie over falen WSG en jeugdzorg algemeen
  Omgangsrecht voor ouders en kinderen ten allen tijde, tenzij daadwerkelijk een strafrechtelijk feit tegen het kind is gepleegd door een van beide of beide oudersMinder kinderen per voogd en strengere controle op het doen en laten van de voogdGespecialiseerde kinderrechters aan te stellen die alleen kinderrechten behartigen en beoordeeld worden op kwaliteit en niet op kwantiteitDat elke melding aan het AMK ook door het AMK behandeld mag wordenMeldplicht van instanties bij (vermoeden van) mishandeling, misbruik, verwaarlozing, etc.Een verbod op de bonussen voor het uit huis plaatsen van kinderenEen wet die Jeugdzorg verplicht om (aangetoond) alles te doen om het kind thuis te laten en pas in het uiterste geval tot uit huis plaatsing over te gaanEen gespecialiseerde opleiding voor aankomend voogdenInformatieplicht van de voogd aan de ouders en inzage in het gehele dossierAls een onderzoek vereist is van de ouders dan wel de kinderen dat dit bij elke erkende psycholoog gedaan mag worden en niet alleen bij een door Jeugdzorg aan te wijzen instituutEen wet die iedereen binnen het civielrecht automatisch onder ede stelt bij het betreden van de rechtszaalVast te stellen dat uit huis plaatsen alleen mag gebeuren na een rechtszaak waarin alle partijen gehoord zijn en na uitdrukkelijke instemming van de rechter, tenzij bij aantoonbaar levensgevaar van het kindMeer inspecteurs Jeugdzorg die ook op individuele gevallen mogen in gaanDat Jeugdzorg onder verantwoording van de gemeente komt te vallen i.p.v onder de provincie, zoals nu het geval is.Een daadwerkelijk onafhankelijke klachtencommissie voor Jeugdzorg waarbij de uitspraak ook bindend isHet recht voor ouders zich te laten bijstaan in de rechtszaal door wie zij willen alsmede hen toe te staan getuigen te laten horen, zoals bijvoorbeeld deskundigen.

  Onderteken deze petitie

  klik op de onderstaande link en scroll op de pagina helemaal naar beneden.

  https://petities.nl/petitions/stop-machtsmisbruik-door-wsg-en-jeugdzorg?locale=nl

 35. Groningen

  ‘Gezinsvoogd schuldig aan ontvoering’

  Een 51-jarige gezinsvoogd is schuldig aan de ontvoering van een verwaarloosd jongetje. Dat vindt het Openbaar Ministerie, maar vanwege de ,,bijzondere aard” van de zaak eist het OM geen straf.

  De vrouw uit Usquert werd in de zomer van 2010 in heel Nederland als held gezien omdat ze het toen 8-jarige jongetje Giovanni uit Garsthuizen bij zijn moeder weghaalde. Ze deed dit omdat hij werd mishandeld en verwaarloosd. Wat de officier van justitie betreft had de gezinsvoogd niet eigenhandig in mogen grijpen omdat de hulpverlening al bezig was om het kind te redden.

  Naast de ontvoering vindt het OM de vrouw ook schuldig aan smaad door in de media uitgebreid te vertellen over de verwaarlozing en zelfs foto’s van het huis vrij te geven. Het OM denkt wel dat de gezinsvoogd uiteindelijk het beste met het kind voor had. Bovendien is er geen kans op herhaling. Daarom is een straf of maatregel volgens het OM niet nodig.

 36. Hallo allemaal, ik heb dit allemaal zitten lezen.
  Ik werk op straat en hoor veel van deze zaken.

  Hoe meer klachten bij de 2e kamer (fractievoorzitters) komen, hoe beter.
  De nieuwe wet wordt namelijk anders uitgevoerd, dan de bedoeling is.

  Heel simpel.
  Maak een korte beschrijving van je zaak, wat er mis gaat bij je kind(eren) uit huis, wat er nagelaten wordt in de zittingen om in te dienen bij de rechtbank door GV/GZ etc.

  Hou het kort zakelijk! Bedenk je wel, als ze het komen opvragen, dat de feiten moeten kloppen. Indien dit gevraagd wordt, maak goede bijlagen met tabs en de zaken geel gemarkeerd als bijlage. Verwijs vanuit je beschrijving naar die bijlage / tab, zodat ze snel op kunnen zoeken.

  Niemand gaat hele boekwerken doornemen.
  Indien de bijlagen van bijvoorbeeld rapportage, blanco zijn na blad 1, dien je het hele rapport mee te sturen, zodat te zien valt van wie dat rapport is. In het geval dat op elke bladzijde vermeld staat van wie dat rapport is, kan je volstaan alleen met betreffende bladzijde.

  Maar begin:
  Je maakt 1 email met je verhaal (zoals eerder beschreven), kopieert hierna vanuit de personalia van de fractievoorzitters, het emailadres in de email.

  Die kan je vinden op https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_fractievoorzitters

  Hoe meer klachten, hoe beter! Eendracht maakt macht!

  Ga niet in die email schelden, beledigen of bedreigen. Dit kan jou nog een straf opleveren, want zo kan het ook uitwerken.

  Verwacht geen persoonlijk antwoord, maar het wordt wel gelezen en meegenomen ter behandeling!

  Bedenk wel, hoe langer zij met een blanco check kunnen opereren, hoe hoger het jaar erop, jouw belastingtarieven worden. Inmiddels heeft deze hype de samenleving meer dan +70 miljard gekost.

  Bedenk ook dat de overgrote meerderheid van de gevallen niet nodig is. Slechts een kleine hoeveelheid klopt inderdaad voor hulp van jeugdzorg.

  Bedenk ook dat slechts een klein deel van jeugdzorg inderdaad zich bekommert om het kind. Die zijn dus ook in de minderheid!

  Geloof jij sinds 2015 dat het met de jeugd ineens heel slecht gaat? Ik niet en dat zie ik ook niet dagelijks op straat of tref ik daar aan.

  Als je besluit niks te doen, prima, maar dan accepteer je dus dat alles zo blijft zoals het nu is. Dan verandert er zeker niks.

  Tenslotte:
  De meesten zijn bang dat hun aangezicht wordt geschaad en betalen liever.
  Het aangezicht heelt wel weer, je portemonnee niet en je kind zeker niet!

  Eendracht maakt macht, ik zou zeggen aan de slag.

 37. Kinderscherming almelo voert geen gedegen onderzoek.door een negatief uitspraak plaatsen ze je kind uit huis.en niet ondat het onveilig is nog verwaarloost nog ernstiger schade oploopt in de ontwikkeling. Het kind gaat na uithuisplaatsing geestelijk en motorisch achteruit.En dat laat jeugdbescherming Gelderland toe.het kind word niet gehoord en word geestekijk kapot gemaakt.alles ondrr dwang. Ze zetten onwaarheden in rapporten.zetten het kind niet centraal.met gevolg voor de toekomst dat kind depressief word.hoge kans op drugs en alcehol verslaving en zelfdoding. Welkom bij de rechtstaat kinderrechters jeugdbeschermers in Nederland die aan kinder handel en mishandeling werken.inplaats in het belang van een kind te handelennac zijn behoeften .zijn eigen sten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button