Tips

Manipulators!

Manipulators!

 

tumblr_mftiexGaEa1rdw96to1_500

Op deze pagina leest u meer over de slimme trucs en technieken die manipulators gebruiken. Deze trucs en technieken worden bewust en ook onbewust gebruikt. Zoals ik al eerder heb aangegeven kan het voor sommige een aangeleerd techniek zijn om zo dingen voor elkaar te krijgen. Als een bepaalde techniek eenmaal werkt en niemand protesteert dan kan deze techniek bij gebrek aan andere vaardigheden een leefwijze worden.

Agressie
Agressie komt van de latijnse term “adgredior / aggredior” en dit betekend letterlijk: “Ergens gericht op af gaan” Er zijn twee vormen van agressie, openlijke agressie en verborgen agressie. Als je vastbesloten bent om iets te hebben en je bent open, direct en duidelijk in je manier van vechten, is uw gedrag het best te omschrijven openlijk agressief. Wanneer u uit bent om te winnen, domineren of te controleren, maar subtiel en achterbaks of bedrieglijk te werk gaat en je echte bedoelingen verbergt dan hebben we het over verborgen agressie. Het vermijden van elk openlijk vertoon van agressie en tegelijkertijd anderen te intimideren zodat ze geven wat een manipulator wil is een zeer sterke manipulatie vorm. Door middel van agressie voelt een manipulator zich machtig. Ze geven het slachtoffer een twijfel, angstig en onderdanig gevoel.

Indoctrinatie
Indoctrinatie is een vorm van manipulatie die positief als negatief kan worden gebruikt. Indoctrinatie betekent iemand ideeën aanleren. Indoctrinatie wordt pas negatief als het doel is dat deze ideeën of een gedachtepatroon kritiekloos moeten worden aanvaard. Het woord heeft een sterke en negatieve bijklank. Indoctrinatie bevat het woord doctrine wat leerstelling betekent. Het is afkomstig van het latijnse woord doctrina wat onderwijzen betekent. Op scholen in nederland worden kinderen immers geleerd om zelf na te denken. Een positieve vorm van indoctrinatie. Een van de kenmerken van negatieve indoctrinatie is in tegenstelling tot positieve indoctrinatie dat er vaak een straf gezet wordt op het bespreekbaar maken van ideeën, gedachte, overtuigingen of opvattingen. Dat kan een fysieke straf zijn maar ook stilzwijgen en dreigementen.

FOG (rookgordijn)
Fear, Obligation, Guilt of vertaalt (Angst, Plicht, Schuld), 3 emoties waarmee u wordt bestookt. De FOG is doordringend, desoriënterend en verhult bijna alles, behalve het onprettige gevoel dat het oproept. Maar ja, dat is een gevoel en gevoel is doorgaans onvoldoende om op te varen. Bij een FOG heeft een manipulator het doel om de ander in die mate in de war te brengen dat hij/zij niet langer weet wat aan te vallen of wat te verdedigen. Ze kunnen een FOG optrekken door middel van onduidelijk te spreken, vaag of dubbelzinnig te zijn, af te dwalen of door niet te luisteren.

Vleierij
Wie gevoelig is voor complimentjes is een makkelijke prooi. Vleierij is een mooi compliment geven met de bedoeling iets te krijgen. “Niemand kan dat zo goed als jij, wil jij dat niet doen je bent er echt goed in” en vervolgens geeft men een karwei door aan de ander. Doordat men zich eerst gevleid voelt, is men meer geneigd toe te geven. Achteraf vraagt men zich vaak af waarom hij/zij nou “Ja” heeft gezegd, omdat men het eigenlijk helemaal niet wilde doen.

Chantage
Emotionele chantage is een zeer krachtige vorm van manipulatie waarbij mensen ons, direct of indirect proberen te bedreigen of te straffen als we niet doen wat zij willen. De boodschap is: “Als jij je niet gedraagt zoals ik wil, dan zul je er spijt van krijgen!” Alleen word dat dikwijls niet rechtstreeks gecommuniceerd want dan zou je als wel denkend mens al snel weg zijn. Om kost wat kost zijn zin door te drijven creëert de chanteur een FOG (Fear, Obligation, Guilt) of vertaalt (Angst, Plicht, Schuld), 3 emoties waarmee de chanteur ons bestookt. De FOG is doordringend, desoriënterend en verhult bijna alles, behalve het onprettige gevoel dat het oproept. Maar ja, dat is een gevoel en gevoel is doorgaans onvoldoende om op te varen. Veel voorkomende manieren van emotionele chantage zijn:

* Doelen (Je moet mij helpen mijn belangrijke doelen te bereiken)
* Schuld (Ik heb mijn leven gegeven voor jou, dus je moet doen wat ik je zeg)
* Afhankelijk (Ik kan mezelf niet redden zonder jou dus je moet mij helpen)
* Gedeelde psychose (Jij bent mijn enige echte ware liefde, wij zijn één tegen de rest van de wereld)
* Bestraffing (Je moet mijn principes, overtuigingen religie of instructies volgen of ik zal je straffen)

Verleiding
Bij verleiding wordt een schijnovereenkomst gesloten. Wat u moet doen is scherp en duidelijk omschreven. Degene die deze truc gebruikt komt echter zijn/haar deel van de overeenkomst niet na en het gaat vaak om een onmogelijke belofte. De prestatie die gevraagd wordt, dient dan direct en onmiddellijk geleverd te worden, waarbij u er maar op kunt wachten of de toegezegde tegenprestatie ooit geleverd zal worden.

Voor jouw bestwil
Manipulators geven in het mom van “Voor jouw bestwil” ongevraagd raad en kritiek. Met deze techniek rechtvaardig een manipulator zichzelf om dat het “voor uw bestwil is”. Het is een hele efficiënte truc, want de andere partij heeft het vaak moeilijk om zoveel goede bedoelingen te weigeren. Dit betekent echter niet dat we iemand niet mogen helpen.

Schuldinductie
Dit is een manipulatie methode waarbij men demotiveert (of denkt te demotiveren) om zijn frustrerende rol verder te spelen. De oorzaak van het probleem te projecteren op iemand anders. In onze cultuur zijn vele mensen gevoelig voor schuldinductie. We maken hier echter een belangrijk onderscheid tussen enerzijds schuldgevoel (de indruk dat men schuldig is) en anderzijds echt schuldbesef (het feit dat men inziet dat men werkelijk tekort is geschoten). Sommige partners hebben erg snel last van schuldgevoel. Anderen missen elk gezond schuldbesef.

Definitie
Definiëring is: zeggen hoe iemand is. Wanneer in een relatie een man het koken definieert als “vrouwenwerk” dan ligt het voor de hand dat zijn vrouw dat doet. Definieert zij het ophangen van lampen als “mannenwerk” dan zal hij daarvoor moeten opdraaien, als hij die definitie tenminste aanvaardt. Als een vrouw zegt: “Jij kunt de kinderen beter straffen dan ik” en haar man aanvaardt die definitie dan zal hij de kinderen moeten straffen. Zo zijn er vele definities die in een relatie een rol spelen.

Hulpeloosheid
Hulpeloosheid wil zeggen dat men de ander om hulp roept voor iets dat men zelf (zogenaamd) niet kan. Mensen zijn over het algemeen erg gevoelig voor hulpeloosheid. Als we iemand zien die hulp nodig heeft voelen we meestal een sterke drang om te helpen. Helpen we niet dan hebben we vaak een schaamtegevoel. Dit alles maakt hulpeloosheid een zeer machtig wapen. Vaak ontpopt de hulpeloze zich al snel tot een strenge toeschouwer waar bij hij of zij aangeeft hoe het zeker niet moet!

Pacifisme
Bij pacifisme blijft men kalm en vreedzaam. Ze willen geen ruzie maken en op deze manier toch hun eigen zin door drijven. Een pacifist biedt weinig weerstand wat heel frustrerend kan zijn voor de ander die zich vaak schuldig gaat voelen om zijn/haar verlangen en de strijd aan te gaan met iemand die zo veel vrede en rust uitstraalt. Een pacifist gaat niet in op onderhandelingen en wijkt nooit van zijn/haar terrein af. Meestal zijn mannen meester in deze techniek. Met zijn vriendelijke soepelheid heeft hij zich toegeëigend wat hij wilde, zonder ruzie. Zo ontstaat dan de bekende pacifist-zeurverhouding. Zij is ontevreden, ongelukkig en ze voelt zich schuldig dat ze zo is. Hij is een muur, een vesting van evenwicht en tevredenheid. Hij is “soepel” maar ongrijpbaar als een paling. Zij begint dikwijls te klagen en te zeuren. Hij kijkt daar wat medelijdend op neer. Neemt nog steeds geen stellingen, vermijdt heldere afspraken. De pacifist heeft nog een ander merkwaardig kenmerk: geheugenverlies. “Heb ik dat beloofd? Echt waar? Dat ben ik vergeten! Heb jij dat gezegd? Spijtig maar dat kan ik me niet herinneren.. Hebben we dat toen afgesproken? Hoe? Wat? Waar? Wanneer? Eerlijk, ik dacht dat het voorstellen waren en geen afspraken!” De pacifist leeft in de mist, maar doet wel lekker wat hij zelf wil. De vijandige en wanhopige houding van de vrouw is in dit geval goed te begrijpen. Vrouwen van pacifisten vertonen ook reacties als depressies en het stukslaan van huisraad. Deze reacties zijn duidelijk niet agressief, zoals hij haar weleens zal verwijten, maar vijandig, dat wil zeggen: het zijn reacties uit onmacht. De buitenwereld ziet de dingen precies andersom: meestal heeft men medelijden met die “lieve man” die het slachtoffer is van een kwaadaardige vrouw!

Psychoanalyse
Een handige wijze om de partner klem te zetten is het wapen van de psychoanalyse. Dat betekend dat men gaat vragen naar de diepere motieven: Waarom? De gegeven reden wordt dan weerlegd of vervangen door andere. Voor vele dingen die we nastreven hebben we geen bewuste reden. Wanneer de partner vraagt waarom, dan wordt men vastgepind. “Laten we eens een weekendje samen weggaan” “Waarom?” “Om eens bij elkaar te zijn met z’n tweetjes” “Waarom wil je bij elkaar zijn, we zijn al zoveel bij elkaar.” “Jij voelt je afhankelijk van mij, dat komt door je moederbinding.” De meeste waarom vragen zijn geen echte vragen. De techniek van de psychoanalyse maakt ook gebruik van het interpreteren van wat iemand doet. “Ik weet waarom jij dit of dat doet” Men schrijft de partner diepere, verborgen motieven toe. “Je doet dat alleen maar omdat je in je kinderjaren niet genoeg affectie hebt gekregen” “Jij doet dat alleen maar om mij kapot te maken!”

Spot
Bij spot wordt iemand of iemands standpunt belachelijk gemaakt. Zo dat zijn/haar zelfvertrouwen ondermijnt en hij/zij zich niet meer goed verdedigd. Hoe meer mensen erbij zijn, hoe beter het werkt. “Oh, je hebt een nieuw gerecht gevonden!” Op het moment dat een aangebrand gerecht op tafel verschijnt. “Dit moet je naar de flair op sturen. We hebben een nieuwe meester-kok in huis! Hoe heb je dat klaargespeeld?” Spot is efficiënt maar werkt zeer diep en is zwaar geschut.

Infiltratie
Door infiltratie kan men ook handig terrein overnemen. Men gaat zeer geleidelijk te werk, zonder dat de ander het duidelijk merkt. Stukje bij beetje infiltreert men op het gebied van de ander. Een van de partners is bijvoorbeeld lid van een toneelgroep. Hij is daar erg op gesteld omdat het zijn vorm van ontspanning is. Hij wil dat ook helemaal voor zichzelf houden. De ander gaat af en toe naar repetities, helpt een beetje hier en daar met karweitjes, knutselt mee aan het decor en helpt bij het beheer van de financiën. Langzamerhand werkt de ander zich in bij de toneelvereniging en wordt tenslotte secretaris van de vereniging. Terwijl de eerste het toneelspelen als een eigen vorm van ontspanning wilde beschouwen! Deze techniek is ook bekend als de schoonmoeder techniek. De schoonmoeder gaat af en toe helpen in het jonge gezin dat zoveel werk heeft met de kleine kinderen. Ze past zo nu en dan op de kinderen. Ze helpt soms koken of strijken. Ze helpt bij het schoonmaken. Geleidelijk aan begint ze raad te geven. Langzamerhand neemt ze steeds meer terrein over. Ze gaat beslissingen opdringen. Zo controleert de opvoeding van de kinderen en tenslotte neemt ze de controle van het hele huishouden op zich.

Snelle overname
Ook kan een terrein worden afgenomen voor u kunt reageren: snelle overname. De partner wordt voor een voldongen feit gesteld. Ik kwam die vroegere vriend toevallig tegen. Ik heb toen gezegd: Kom maar mee, mijn vrouw kookt lekker, je kunt rustig bij ons komen eten. Ik heb twee kaartjes voor de opera gekocht, het is voor donderdag! Een vorm van snelle overname die zeer veel voorkomt, is het te laat komen. Telkens wanneer de één te laat komt heeft hij al een stuk tijd van de partner en het gezin afgenomen. Die tijd is voorgoed voorbij. Men kan alleen nog maar vijandig reageren en oplossingen zoeken voor de toekomst. Ook de telefoon is een middel van snelle overname. Als zij naar hem belt op het werk en hij neemt op, dan is zij al op zijn terrein binnengedrongen. Dan heeft ze zijn aandacht al te pakken. Zelfs al zegt hij dat het niet uitkomt en dat hij het te druk heeft. Als ik je laatste parkeergeld gebruik of ik rijd je laatste benzine op, dan kan dat voor jou belangrijk terreinverlies betekenen. Als ik ongevraagd je lievelings cd aan andere uitleen. Als ik, zonder het jou te vragen, in naam van ons beiden, afspraken maak met vrienden. Papa repareert jouw fiets vanavond wel als hij thuiskomt, Papa gaat zondag wel met jullie surfen, Oh vraag dat Pietje maar, die vindt dat wel goed.

 

 

https://www.psychologische-manipulatie.nl/technieken-1.html

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button