Tips

JIM als alternatief voor uithuisplaatsing

Jongeren maken soms heftige dingen mee of groeien op in complexe situaties. Om hier mee om te gaan, hebben deze jongeren, naast hun ouders, volwassenen om hen heen nodig waar ze op kunnen terugvallen. Professionele hulpverleners zijn voor een deel deze steunende volwassenen. Maar hun betrokkenheid is tijdelijk en zij hebben maar beperkte invloed, zeker als jongeren in hun leven al veel hulpverleners hebben gezien. Soms wordt een jongere uit huis geplaats en daarmee losgetrokken uit zijn vertrouwde omgeving.

Onderzoek wijst uit dat deze ingreep niet altijd effectief is. (dat leidt tot de vraag) Zou het niet beter zijn om de eigen omgeving van jongeren duurzaam te versterken en hen te ondersteunen in het omgaan met complexe situaties? Daarvoor is de laatste jaren een nieuwe benadering ontwikkeld: Youth Initiated Mentor, kortweg YIM.

In deze benadering kiest de jongere een volwassene uit zijn omgeving als YIM. Bijvoorbeeld een familielid, buur, vriend of kennis. De YIM – benadering focust op de samenwerking en gezamenlijke besluitvorming tussen de jongere, de YIM, de familie en professionele hulpverleners. De afgelopen jaren is deze aanpak bij steeds meer jongeren toegepast. Er is onderzoek gedaan onder 200 jongeren. 96 jongeren bij wie de JIM benadering is toegepast zijn vergeleken met 104 jongeren die uit huis waren geplaatst en een residentiele behandeling ontvingen. 83% van de 96 jongeren lukte het om een JIM te vinden.

Gemiddeld duurde dat 33 dagen. (Dat is relatief snel in vergelijking met andere methodes van het samenwerken met het informele netwerk). 90% van deze jongeren kreeg ambulante hulp als alternatief voor uithuisplaatsing. En dat terwijl de problemen van deze jongeren grotendeels te vergelijken zijn met jongeren die wel uit huis zijn geplaats. Dit wijst erop dat de YIM-benadering kan helpen om uithuisplaatsing te voorkomen. Deze benadering is de basis van een nieuwe vorm van samenwerking tussen familie, sociaal netwerk en professional in wijken, op scholen en bijvoorbeeld in de pleegzorg. Het is een en/en benadering, die helpt om informele (familie gedreven) en formele (professionele) zorg te combineren voor optimaal resultaat. Laten we samen verder onderzoek doen naar de verschillende toepassingsmogelijkheden van deze benadering en zo werken aan duurzame oplossingen voor gezinnen met complexe problemen.

User Rating: 4.3 ( 1 votes)

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Check ook
Close
Back to top button