Tips

Inspectie jeugdzorg melding doen

U wilt iets melden

U wilt de inspectie iets melden over de jeugdzorg. U wilt bijvoorbeeld een klacht indienen, een ervaring met ons delen of aandacht vragen voor een misstand. Wij stellen uw melding zeer op prijs, want signalen van burgers vormen voor de inspectie één van de bronnen van informatie over de kwaliteit van de jeugdzorg.

U kunt uw melding telefonisch doorgeven via 088-1205005, per mail sturen naar [email protected] of schriftelijk naar Inspectie Jeugdzorg, Postbus 483, 3500 AL, Utrecht.

Wat doen wij met uw melding?

De inspectie bekijkt allereerst of uw melding inderdaad over de jeugdzorg gaat. Dat klinkt misschien vreemd, maar het kan bijvoorbeeld om een instelling gaan die onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg valt. In dat geval zorgen wij samen met u dat uw melding door onze collega’s wordt opgepakt.

Gaat uw melding wél over de jeugdzorg, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van de ernst van het onderwerp, nemen wij direct contact op met de betreffende instelling, brengen wij het ter sprake bij het eerstvolgende inspectiebezoek of registreren het als signaal over de kwaliteit van de zorg in een bepaalde instelling. Wat we ook met uw melding doen, u ontvangt hierover altijd bericht.

Heeft uw melding de vorm van een klacht, dan zullen wij u doorverwijzen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de betreffende instelling. Het is aan deze klachtencommissie om uw klacht in behandeling te nemen. Een instelling kan uit een uitspraak van de klachtencommissie lering trekken en eventueel veranderingen doorvoeren als er sprake is van een ongewenste situatie. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de klachtafhandeling.

Klachtencommissie jeugdzorginstelling

Elke instelling voor jeugdzorg is verplicht een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen, bestaande uit mensen die niet bij de instelling werken. Deze onafhankelijke commissie kan klachten beoordelen en hier een uitspraak over doen. U kunt bij de instelling waarover u een klacht heeft een folder krijgen met meer informatie over de klachtenregeling en de klachtencommissie.

Hulp bij problemen en indienen klacht

Heeft u een klacht over de jeugdzorg, dan hoeft u er niet alleen voor te staan. U kunt namelijk contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) of van Zorgbelang. Met hen kunt u praten over uw problemen met de jeugdzorg. De vertrouwenspersoon kan u adviseren en ondersteunen bij het indienen van uw vraag en/of klacht bij de klachtencommissie en eventueel met u meegaan naar een gesprek bij de instelling. U kunt de medewerkers van het AKJ bereiken via 088-5551000 of via de website AKJ Nederland. Medewerkers van Zorgbelang bereikt u via 030 299 19 70 (tijdens kantooruren) of via de website Zorgbelang Nederland.

https://www.inspectiejeugdzorg.nl/onderwerpen/U_wilt_iets_melden/

Hier kunt u ook een melding doen!

https://www.klacht.nl/bureau-jeugdzorg/

Related Articles

One Comment

  1. alleen maar worden in de praktijk niemand doet wat , Akj jbrr burgmester wethouder rechter kinderenschermen tot is het te laat alleen niet nul .jbrr komen hun afspraken niet na ,bedreigen, kiezen voor een partij en en en en ga maar door ,
    moeder zonder kind door al loggers van jbrr en kinderenbescherming en onrecht door de rechters die alleen aan jbrr luisteren zonder een bewijs zonder onder zoeken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace