TipsVerhalen

Belangrijk voor de ouders en leerlingen

Belangrijk voor de ouders en leerlingen van de Reconvalescentenschool !

Heeft u een geschil met de school?  Schakel dan meteen een advocaat in!

 

Als uw kind op deze school zit moet u er ernstig rekening mee houden dat u te maken kan krijgen met een door de school geplaatste zorgmelding als u op enigerlei wijze ruzie of een geschil krijgt met de school.

Zodra u bestempeld wordt als lastige ouder of verzorger zal deze school naar het instrument van zorgmelding grijpen om u daarmee vanuit de kinderbescherming te kunnen laten ondermijnen.

Bovendien zal de schooldirectie er alles aan doen om zich te kunnen verschuilen achter de bevindingen van de schoolmaatschappelijkwerkster, en de GGD of CJG schoolarts die uw kind vanuit de  CvB beoordeeld.

De VSO scholen hebben vrijwel altijd het gebruik van een Commissie van Begeleiding die zich maar al te vaak bediend van roddel en achterklap welke is ontstaan vanuit gekonkel tussen de 2e lijns zorgverleners, in dit  geval de Stichting MEE, de schoolmaatschappelijkwerkster, en de GGD– schoolarts met de schoolverpleegkundige op de achtergrond.

Het is aantoonbaar dat vanuit het gekonkel door deze vier partijen een situatie ontstaat die uitermate schadelijk is voor het kind en uw gezin, het wordt des te erger wanneer de GGD-schoolarts vanuit de CvB er ook nog een schepje bovenop durft te doen door te melden dat de mentrix schrok van de situatie thuis, (na een grote brand thuis bij de leerlinge) en dat er geen epilepsie was gemeten bij het kind in het onderzoekscentrum waar het tijdelijk verbleef op het verzoek van de 1e lijns zorgverlener een neuroloog

Dit soort rapportages hebben tot gevolg dat er zorgmeldingen worden gedaan over uw kind bij de leerplichtambtenaar en het AMK, overigens kan in het formulier kennisgeving ongeoorloofd verzuim dan al worden aangegeven dat de school verzoekt om inschakeling van het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming zonder dat u dat te weten komt!

De Reconvalescentenschool heeft naast deze illegale praktijken nog meer wetenswaardigheden om kinderen en ouders te kunnen intimideren zo, melden zij stiekem en achterbaks aan de Stichting MEE zonder enige terughoudendheid dat de leerlinge neo-nazistisch en racistisch gedrag zou vertonen, echter zonder deze uitspraken te doen vastleggen in het  leerlingendossier of de ouders daarover te doen informeren.

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs geeft vanwege de ingediende klacht hier omtrent aan dat zij vind dat niet alles wat de leerling op school doet aan de ouders gemeld hoeft te worden, hetgeen toch echt wel een brug te ver is omdat de gedane melding aan de Stichting MEE valt te beschouwen als een schoolvoorbeeld van smaad en laster, het is vanuit deze behandeling duidelijk geworden de klachtencommissie onderwijs valt te beschouwen als een koffie college, overigens is er wel een aanbeveling gedaan tot overleg maar die weigert de school te doen opvolgen!

En er is meer, zelfs met de aanvraag van kinderbijslag heeft deze schoolzich geheel onrechtmatig bezig gehouden, de aanvraag zou vanwege de gedane bewering door de school dat het Haringvlietmeisje zou spijbelen niet rechtsgeldig zijn verklaard, waarbij dat ook door leerplicht bevestigd zou zijn, hetgeen dan korte tijd later achterhaald wordt achterhaald als leugen en bedrog! kinderbijslag werd met spoed alsnog uitgekeerd!

Klachten over het functioneren van de school worden niet onafhankelijk behandeld, de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam wordt letterlijk en figuurlijk door een rat bestuurd die maling heeft aan uw belangen of die van het kind.

De directie van de Reconvalescentenschool hanteert de gekke regel dat alle kinderen altijd en onder alle omstandigheden naar school moeten, dus ook wanneer zij doodziek zijn, de school heeft een verpleegkundige en een rustbank, thuisblijven wordt dus al gauw beschouwd als spijbelen.

Uit de onderzoeken van het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming is achteraf vastgesteld dat het Haringvlietmeisje nooit heeft gespijbeld, zelfs nu houdt de school en vooral stichting B.O.O.R. vol dat zij wel zou spijbelen.

 https://medicasterplein.nl/index_bestanden/reconvalescentenschool.htm

 

dit geldt voor wel meer scholen dan deze!

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Check Also
Close
Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace