Nieuws over JGZ

Zorgen CDA over geld cliënten in jeugdzorg

Zorgen CDA over geld cliënten in jeugdzorg

Frits Verhagen

HOOFDDORP Krijgen jongeren die in Haarlemmermeer onder een jeugdinstelling of voogdij vallen wel zak- en kleedgeld? Dat vraagt CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee zich af. Zij heeft het college van burgemeester en wethouders er deze week schriftelijke vragen over gesteld.

Aanleiding voor de vragen is het rapport ‘Mag ik mijn zakgeld?’ dat de Kinderombudsman eerder deze maand uitbracht. Dat rapport geeft nogal een slecht beeld van de situatie in de jeugdzorg. In de analyse van de Kinderombudsman komen uitgebreid de problemen aan de orde die kinderen en jongeren ondervinden met hun zak- en kleedgeld als ze in een instelling verblijven of onder voogdij vallen.

 

De gemeente is sinds de overdracht van het sociaal domein enkele jaren geleden verantwoordelijk voor het zak- en kleedgeld van jongeren die in instellingen verblijven. De hulpverlening is uitbesteed aan professionals. De gemeente sluit voor die zorg jaarlijks contracten af.

Hoewel dat volgens de wet wel verplicht is, blijken er op veel plekken in Nederland geen afspraken te bestaan over de tarieven van zakgeld voor jongeren in de jeugdzorg, zo valt in het rapport te lezen. Zo krijgen jongeren in sommige gevallen helemaal geen geld. Om toch zakgeld binnen te halen, doen begeleiders dan vaak een beroep op fondsen. Volgens Mariëtte Sedee kunnen die begeleiders de tijd die daarvoor nodig is niet aan de begeleiding van jongeren besteden. Dat zou echter wel moeten.

 

Fractieleidster Mariëtte Sedee vraagt zich af of er in Haarlemmermeer wel afspraken over zakgeld zijn gemaakt met de professionals die de jongeren zorg verlenen. Zij wil ook weten of er veel jongeren zijn die geen zak- en kleedgeld krijgen. Sedee dringt tot slot aan op heldere afspraken vanaf 1 januari 2018 zodat alle jongeren in de jeugdzorg alsnog het geld ontvangen waar ze recht op hebben.

Bron

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace