Nieuws over JGZ

Reportage Nieuwsuur toont schrikbeeld hervormingen jeugdzorg

Reportage Nieuwsuur toont schrikbeeld hervormingen jeugdzorg

Video: amateurs nemen eerstelijnshulp jeugzorg over in Gemert, ‘buurvrouw-plus’ bepaalt wie welke hulp krijgt

Kinderen die nu onder jeugdzorg vallen – 1 op de 8 Nederlandse kinderen krijgt jeugdzorg – dreigen per 1 januari die zorg te verliezen, daarvoor waarschuwt de commissie die toezicht houdt op de overheveling van zorg naar de gemeenten. In Nieuwsuur zegt voorzitter Leonard Geluk van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ), dat hij een brandbrief heeft gestuurd naar de ministeries van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie.

Per 1 januari worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Al sinds het moment dat de plannen bekend werden, wordt bezorgdheid geuit over het gesprek aan expertise bij de gemeenten. Bovenstaande reportage van Nieuwsuur lijkt aan te tonen dat deze zorgen in elk geval binnen sommige gemeenten gegrond zijn. Zoals bijvoorbeeld in Gemert, waar zogenoemde ‘Dorpsondersteuners’ de rol van eerstelijnshulpverlener vervullen in hun wijk. Deze amateurs zijn niet opgeleid voor de rol van hulpverlener in jeugd- en gezinsproblematiek, maar hebben desalniettemin een zware stem in welke en of er hulp verstrekt wordt.

Dat de situatie ook op landelijk niveau zorgwekkend genoemd kan worden blijkt uit het feit dat de gemeenten er niet in slagen om afsrpaken te maken met zorginstellingen over zorginkoop. Met driekwart van de jeugdzorginstellingen is nog geen contract afgesloten. Dat betekent volgens de toezichthouder dat die instellingen in geldnood komen en zelfs met faillissement worden bedreigd. Met desastreuze gevolgen voor de kinderen die van deze zorg afhankelijk zijn:

“Het ontbreken van garanties betekent een groot risico voor de zorg aan jeugdigen in 2015.”

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button