Nieuws over JGZ

Ouders en recht : Geen kinderbijslag weigerende ouders

Ouders en recht : Geen kinderbijslag weigerende ouders

tumblr_m1fwwoIzOH1qg39ewo1_500

Ouders van een onder toezicht gesteld kind die de aanwijzingen van de gezinsvoogd negeren, krijgen straks een jaar lang geen kinderbijslag meer. Dit is één van de nieuwe maatregelen die vanaf 1 januari 2011 van kracht worden.

Ondertoezichtstelling
Als ouders de zorg voor hun kind(eren) niet meer aankunnen en de ontwikkeling van het kind in gevaar komt, dan kan de kinderrechter het kind onder toezicht stellen. Het gezag van de ouders wordt in dat geval beperkt. De ouders moeten daarbij de schriftelijke aanwijzing(en) van een gezinsvoogd over verzorging en opvoeding van hun kind opvolgen. Aan het negeren van die aanwijzingen worden dus straks consequenties verbonden. De opschorting van de kinderbijslag is niet alleen een stok achter de deur, maar ook een positieve prikkel omdat de kinderbijslag na medewerking van de ouders alsnog volledig wordt uitgekeerd.

(In feite heeft de voogd hier teveel macht! Is hij correct prima, maar maakt hij misbruik van deze macht is dit niet goed te keuren uiteraard)

Procedure
Gelijktijdig met het verzoek aan de kinderrechter om schriftelijke aanwijzing(en) van de gezinsvoogd te bekrachtigen, kan bureau jeugdzorg de kinderrechter vragen om een machtiging. Hiermee kan de Sociale verzekeringsbank (SVB) verzocht worden de betaling van kinderbijslag op te schorten indien de ouders weigeren mee te werken.

Gezagbeëindigende maatregel
Daarnaast komt er in plaats van twee kinderbeschermingsmaatregelen (ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag) één maatregel om het ouderlijk gezag te beëindigen. Voor deze gezagsbeëindigende maatregel is ouderlijke instemming niet vereist. Overigens zal een ondertoezichtstelling vaak aan een gezagsbeëindiging voorafgaan. Maar wanneer het bij aanvang van het kinderbeschermingstraject al duidelijk is dat de ouders hun opvoedingsverantwoordelijkheid niet binnen een aanvaardbare termijn waarmaken, kan direct de gezagsbeëindigende maatregel worden getroffen. Een voorbeeld is wanneer de ouders al jarenlang verslaafd zijn aan harddrugs en er weinig of geen aanwijzingen voor verbetering zijn.

Blokkaderecht pleegouders
Een andere wijziging is de verbetering van de rechtspositie van de pleegouders. Zij krijgen een ‘blokkaderecht’. Een pleegkind dat langer dan een jaar bij zijn pleegouders woont, mag straks niet door bureau jeugdzorg uit het pleeggezin worden weggehaald zonder toestemming van de pleegouders of vervangende toestemming van de kinderrechter. Verder dient bureau jeugdzorg zowel over de uitvoering van de ondertoezichtstelling als over de uitoefening van de voogdij aan de raad voor de kinderbescherming verantwoording afleggen. Naar verwachting zullen deze nieuwe regels op 1 januari 2011 in werking treden.

https://www.jurofoon.nl/nieuws/3686-ouders-en-recht-47-geen-kinderbijslag-weigerende-ouders

 

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace