Nieuws over JGZ

Klachten over jeugdhulp met 42 procent toegenomen

Klachten over jeugdhulp met 42 procent toegenomen

Het aantal vragen, klachten en problemen dat bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) binnenkomt, is gestegen. In 2016 zochten 10.862 cliënten contact met een vertrouwenspersoon van het bureau, een stijging van 42 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De ruim 10.000 cliënten waren samen goed voor 21.552 vragen, problemen en klachten. In 2015 waren dat er nog ruim 15.000, een verschil van 6000 dus. Ook legden de vertrouwenspersonen meer groepsbezoeken af in open en gesloten jeugdhulpinstellingen, blijkt uit de jaarrapportage van het AKJ. In totaal gingen ze vorig jaar ruim 11.000 keer op bezoek, tegenover ruim 6000 keer in 2015.

Top-3 van klachten 
Van alle meldingen ging het in iets minder dan 15.000 gevallen om een klacht. Die klachten kwamen zowel van de kinderen en jongeren die hulp nodig hadden, als van hun (pleeg)ouders. De meeste klachten gingen over bejegening; veel cliënten hadden het gevoel niet serieus te worden genomen of vonden hun hulpverlener niet neutraal. Daarna gingen de meeste klachten over beslissingen die werden genomen door de hulpverleners en de vraag of die wel goed onderbouwd of gemotiveerd waren en of de cliënt er wel genoeg bij betrokken werd. Ook kwamen er veel klachten binnen over de informatie die cliënten wel of niet kregen. Veel cliënten vonden dat ze niet genoeg informatie kregen over de werkwijze van een instantie of de hulpverlener.

Klachten uit instellingen 
Het AKJ merkt in de jaarrapportage op dat veel vragen van cliënten gingen over de toegang tot de jeugdhulp. Het komt volgens het bureau vaak voor dat cliënten niet weten bij wie ze met hun hulpvragen en klachten terechtkunnen. Ook kwamen er veel meldingen binnen van cliënten over inzage in dossiers over de (her)indicatie en lieten ouders weten tegen veel bureaucratie aan te lopen. In sommige gecertificeerde jeugdhulpinstellingen (de jeugdbescherming en jeugdreclassering) waren volgens cliënten en hun ouders niet genoeg jeugdbeschermers beschikbaar om alle beschermingsmaatregelen uit te voeren. In de open en gesloten instellingen klaagden jongeren vooral over de huisregels en de inzet van controlerende en beperkende maatregelen. Volgens het AKJ zijn in sommige open groepen ook vrijheidsbeperkende en controlerende maatregelen ingesteld, terwijl dat eigenlijk niet is toegestaan. Daarnaast hadden veel jongeren klachten over fysiek ingrijpen door een hulpverlener, ze vonden dat dit te hard of niet volgens de regels gebeurde.

Bron

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace