Nieuws over JGZ

Jeugdzorg: ‘We laten niemand in de steek’

Jeugdzorg: ‘We laten niemand in de steek’

RIVIERENLAND • Gezinnen met opvoedproblemen krijgen vanaf 2015 in de tien gemeenten in het Rivierenland gelijk hulp en ondersteuning. Dus geen wachtlijsten meer. “We laten niemand in de steek”, zo staat te lezen in de nota ‘Jeugdzorg in Rivierenland: onze zorg!’. 

Vanaf 2015 worden gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdzorg.

Tot nu toe bleef de verantwoordelijkheid beperkt tot bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk, jongerenwerk en leerplicht. Nieuwe taken zijn onder andere de indicatiestelling, 24/7 spoedeisende zorg, de kindertelefoon, advies- en meldpunt kindermishandeling, pleegzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugdzorgPlus, jeugd geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor jeugd met een verstandelijke beperking.

Eenvoudiger
De tien gemeenten in het Rivierenland zijn van mening dat het vooral eenvoudiger moet. “Iemand met een hulpvraag is altijd aan het goede adres. In maximaal twee stappen ben je bji de juiste persoon.”

Nog zo’n mooi voornemen, beter nog: ankerpunt. “We zijn er op tijd bij: problemen lossen we op voordat ze groter worden.” En: “Mensen worden niet geholpen door systemen, maar door betrokken mensen met een naam en een gezicht. Als het systeem in de weg staat om passende zorg bij een gezin te krijgen, dan moet het systeem veranderen, niet de mensen.”

Als er meer hulpverleners nodig zijn, is altijd één hulpverlener het vaste aanspreekpunt voor het gezin. “Het gezin kent en vertrouwt deze persoon. Het gezin heeft houvast aan deze hulpverlener. Deze hulpverlener laat pas los als het gezin zichzelf weer kan redden.” Veiligheid staat voorop. “Verkeert een kind in een onveilige situatie, dan grijpen we direct in.”

Complexer
Het beroep op de jeugdzorg is door de jaren heen flink toegenomen.(GELD_ nieuwe gedragsstoornissen bedenken die niet eens bestaan!) Het is niet zozeer dat de jeugdproblematiek is verergerd, maar de oorzaak is veel meer gelegen in een complexere en veeleisender maatschappij, hogere verwachtingen van ouders, afnemende bemoeienis van de naaste omgeving en ontwikkelingen in de jeugdzorg zelf: meer signalering, betere diagnosen, betere methodes om in te grijpen en meer en betere geneesmiddelen.

De decentralisatie naar de gemeenten gaat gepaard met aanzienlijk minder financiële middelen. De korting op de jeugdzorg loopt op tot 15 procent vanaf 2017.

Moeilijk temperament
Uit onderzoek blijkt dat 15 procent van de jeugdigen serieuze opvoed- en opgroeiproblemen heeft. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een moeilijk temperament of met een laag IQ. Ook kan het zijn dat de ouders verslaafd zijn of gescheiden. Problemen ontstaan ook als kinderen opgroeien in armoede of in een slechte omgeving, waadoor ze in aanraking komen met foute vrienden.

Lingewaal
Gemiddeld meer dan 11 procent van de jeugdigen in Rivierenland heeft te maken met jeugdzorg.In Lingewaal is dat slechts 9,3 procent.

“De reden ligt waarschijnlijk in het feit dat kleinstedelijke problematiek aan de Lingewaalse kernen voorbij gaat”, concluderen de opstellers van de beleidsnota. In Tiel is het percentage maar liefst 13,4%. Ook Culemborg (11,8%) en Maasdriel (12,2%) scoren hoog. Het lokale Jeugd Preventie Netwerk signaleert dat de zwaarte van de problemen toeneemt. Ook de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau, schoolartsen en verpleegkundigen) signaleren een toenemend aantal gezinnen met meerdere problemen.

https://www.hetkontakt.nl/leerdam/nieuws/jeugdzorg-we-laten-niemand-in-de-steek

 

Ze laten niemand in de steek, ze zorgen er wel voor dat ouders en kinderen elkaar in de steek moeten laten!
Walgelijke propaganda wat zijn ze goed bezig zeg!
Kom maar bij ons, we helpen mensen!

Van de wal in de sloot!

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace