Nieuws over JGZUithuisplaatsing

Jeugdzorg omzeilt rechter tegen leegstand

Jeugdzorg omzeilt rechter tegen leegstand

tumblr_msdkymZ8GY1s2zyoqo1_500

DEN HAAG – Instellingen voor jeugdzorg omzeilen steeds vaker de rechter wanneer ze een kind willen opsluiten voor behandeling. Ze doen dit niet in het belang van het kind, maar omdat ze kampen met financiële problemen.

Dat constateert de Inspectie Jeugdzorg. Volgens een woordvoerder van de toezichthouder wordt hiermee het VN Kinderrechtenverdrag geschonden. Staatssecretaris Van Rijn werd hier eind augustus al voor gewaarschuwd, maar hij licht nu de Tweede Kamer pas in.

In de jeugdzorg wordt al enkele jaren op het scherp van de snede gevochten om omzet. In die strijd wordt niet geschroomd om hulpbehoevenden kinderen op wachtlijsten te plaatsen om zo meer omzet te kunnen binnenhalen.

Het overheidsbeleid is er op gericht zo min mogelijk kinderen gedwongen op te nemen. Omdat dit beleid werkt, kampen instellingen voor jeugdzorg met overcapaciteit. Om de lege bedden snel te vullen, wordt gezocht naar kinderen die hulp nodig hebben. Hen wordt  opname in een instelling aangeboden, maar de verplichte gang daarvoor naar de rechter wordt overgeslagen. Die zou eigenlijk moeten controleren of het terecht is dat een kind opgesloten wordt voor zijn behandeling.

Bizar genoeg komen de jeugdzorgbedrijven openlijk uit voor het ondermijnen van de rechtsgang. „De door de sector genoemde redenen voor deze plaatsingen zijn voor een belangrijk deel bedrijfseconomisch van aard”, schrijft de Inspectie. „Door een daling van de vraag naar gesloten jeugdhulp plaatsen dreigt leegstand, waardoor de continuïteit van instellingen in gevaar kan komen. Met het opnemen van jongeren zonder machtiging gesloten jeugdhulp kan deze leegstand volgens de sector voor een deel gecompenseerd worden.”

De gang van zaken staat in schril contrast met de uitgangspunten van de nieuwe Jeugdwet, die dit jaar van kracht is geworden. Daarin is juist afgesproken dat de kinderrechter een veel belangrijkere rol zou krijgen.

„Dit is een fundamenteel recht van het kind, het is niet niks als je in een instelling moet worden opgenomen”, zegt een woordvoerder van de Inspectie. Hij kan niet zeggen in hoeveel gevallen de rechter is overgeslagen.

https://www.telegraaf.nl/binnenland/24577152/__Jeugdzorg_omzeilt_rechter_tegen_leegstand__.html

Dus een kind uit huis plaatsen levert geld op.
Dit gaat dus niet om een kind maar om geld, het is big business. Daarvoor is er geen jeugdzorg in het leven geroepen!
Jeugdzorg moet er zijn om kinderen te beschermen en niet om zichzelf te verrijken ten koste van kinderen!
Hieruit blijkt maar weer, dat er dus kinderen uit huis geplaatst worden met valse redenen, leugens en moedwilligheid. Ten koste van een kind. Dit soort mensen zouden nooit mogen werken bij jeugdzorg!
Jeugdzorg is er om kinderen te beschermen nml.
Om hen te helpen. Jeugdzorg heeft werk dankzij kinderen.
Als je deze stelling overneemt in alles, zou je ook kunnen denken aan, als er geen zieke mensen zijn, hebben we minder artsen en ziekenhuizen nodig.
Wie is dan nog eerlijk.

Hoe corrupt een maatschappij wordt dankzij misbruik in de zorg, het is een grote schande!

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button