Nieuws over JGZ

Jeugdzorg grote kinderhandelaar

Jeugdzorg grote kinderhandelaar

De medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland zijn de grootste kindermishandelaars van Nederland. Zij mishandelen kinderen tot vier keer meer dan gemiddeld thuis gebeurt. Dat blijkt uit het rapport van de Commissie Samson Die commissie is voorgezeten door mevrouw mr. Riek Samson. Zij is voormalig procureur-generaal. Zij kijkt met het oog van de forensisch waarnemer.

Daarnaast is er de wet, de rechtspraak en zijn er de algemeen bekende rapporten en onderzoekingen van de kinderombudsman. Daarin zeggen de medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland keer op keer dat zij niet aan waarheidsvinding doen, dat zij dit niet kunnen en/of dat dit niet van hen verwacht worden kan. Daar gaat het dus mis.

Waarheidsvinding ligt besloten in het belang van het kind. Bovendien stelt artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg waarheidsvinding verplicht. Dat artikel bepaalt dat er eerst sprake zijn moet van een <<redelijk vermoeden>> van de <<daadwerkelijke>> aanwezigheid van een risico als genoemd in dát artikel. In de Memorie van Toelichting relateert de wetgever dit aan artikel 27 Wetboek van Strafvordering. Iedere debutant kinderbeschermer weet dat dit waarheidsvinding inhoudt.

Het is een limitatieve lijst risico’s waarop jeugdzorg reageren mag. De techniek die gebruikt wordt om het risico te bepalen wordt de Delta Methode genoemd. De Commissie van Traa heeft gebruik van de Delta Methode afgekeurd. De Delta Methode is een wiskundige methode om de kans op risico’s te onderzoeken. De jeugdzorg neemt de kans op de aanwezigheid van een risico als grond voor het veinzen van zorgen. Een kunstige methode uitgedacht door listige academici. Begeleid door gedrags- en systeemwetenschappers en juristen. Deskundig en profesioneel uitgevoerd door de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming.

Allemaal knappe koppen die met elkaar de laatste stelselwijziging in de jeugdzorg gefabriceerd hebben als voorbereidingshandeling voor de oogst van afgelopen jaren en vandaag met de tweede stelselwijziging waarmee een ‘corporate oligargy’ zich dieper in Nederland invreet als een besmettelijke parasiet. Volledig naar idee van ontaarding van de maatschappij in het utopisch wereldbeeld van de christenheid aka de christen terroristen in de Nederlandse politiek. Jeugdzorg is de zieke fantasie van Katholieken of daaraan gerelateerde Satanisten.

Nederland wordt bestuurd door een vereniging van ambtenaren met terroristisch oogmerk die voorts op grote schaal in Nederland kinderen onrechtmatig uit huis plaatst voor geld en/of ander misbruik. Joris Demmink is daarin leider geweest. André Rouvoet is daarin leider. Opstelten is daarin leider. Wilders is daarin leider. Bos is daarin leider. Asscher is daarin leider. Verhagen is daarin leider Zelfs Van Bommel en Halsema zijn daarin leiders. Harry van Bommel is de gecontroleerde oppositie van terroristen in de Nederlandse politie die voorts de kinderhandel domineren in Nederland.

Dus nu is er een probleem. Dit probleem bestaat eruit dat deze omstandigheden niet langer gedoogd mogen worden. Het momentum waarop burgers pontificaal de oorlog verklaren mogen aan de veronderstelde ‘slimmeoverheid.nl’ van Erik Gerritsen & co is lang en breed voorbij. Listig en kunstig manipuleren zij gezinnen naar de afgrond ten titel van kinderbescherming om aan de opgedrongen zorg geld te verdienen en om de weggeschrapte minderjarigen te mishandelen en/of anderszins te misbruiken.

Het is heel veel meer dan een gerucht dat er zieke pedofielen zich in de publieke en semi-publieke sector verschanst hebben, en dat zij hardnekkig voorkomen willen dat zij betrapt worden op hun kinderhandel met misbruik van ambtelijke hoedanigheid. De grootste zieke schande die Nederland op zichzelf afroept is dat het de braafste van de klas veinst te zijn terwijl het bestuurd wordt door grote pedofielen, oorlogscriminelen, terroristen, genocidale moordenaars en Joris Demmink!

Aangezien niemand voornemens blijkt koers te wijzigen is ramkoers in de zin van daadwerkelijk ramkoers in Nederland onvermijdelijk. De Nederlandse overheid moet knalhard in de eigen staart bijten en de bestuurlijke kankers het schavot in bonjouren met eerlijke en onafhankelijke rechtspraak. Er moet gezuiverd worden. Het moment dreigt aan te breken dat burgers hierin het recht in eigen hand nemen kunnen omdat het belang van de minderjarigen ontegenzeglijk daarmee als eerste gediend is. Indien het bestuur echt af wil van de kindermishandeling moet het zelf stoppen met oorlogsmisdaden, terrorisme, genocide, het verkrachten van minderjarigen, en de diep zieke rooftocht waaraan het zich bezondigt

 

https://goedenieuws.nl/vandaag/jeugdzorg-grote-kinderhandelaar

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button