Nieuws over JGZ

Bureau Jeugdzorg koudstellen

Bureau Jeugdzorg koudstellenpublicatie-aandacht-voor-huiselijk-geweld

Preluderend op het kort geding wat Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam heeft aangespannen tegen Goede Nieuws aanstaande dinsdag, was Goede Nieuws op pad in Rotterdam woensdag 17 juli 2013. Een moeder gesproken die al vijf jaar de kinderen kwijt is omdat ze in een depressieve bui hulp had gevraagd bij Bureau Jeugdzorg. Nu moeten de kinderen tot de achttiende bij pleegouders blijven. Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam is geen zorgaanbieder of leverancier. Het is verlengde overheid die intensief casemanagement doet voor dwang en/of drang. Dus Bureau Jeugdzorg heeft niet het belang van minderjarigen als eerste overweging.

De casemanager van LoketBJZ heeft wèl het belang van minderjarigen voor ogen en daarom is er aangifte gedaan tegen Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam in verband met een waslijst aan ernstige misdrijven. De behandeling van de strafklacht staat gepland voor oktober 2013 bij het Gerechtshof Den Haag door een college van vaste raadsheren. Eerder was de zaak van zitting gehaald omdat het zwaaris. De tweede keer omdat de voorzitter geen plaatsvervangend raadsheren wil laten oordelen dat Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de kinderbescherming inderdaad besmet zijn met een criminele organisatie wat bedrijfsmatig kinderen illegaal uit huis plaatst en misbruikt.

Een bastion hebben de Bureaus Jeugdzorg en Raad voor zichzelf gebouwd. Dure beveiliging in bewaakte gebouwen, dicht bij de politie en de rechterlijke macht in de buurt. De ketenpartners. Het wordt lachen bij de Rotterdamse Rechtbank volgende week aldus de jurist van Goede Nieuws. Via twitter wordt er opgeroepen allemaal te komen demonstreren 23 juli 2013 bij de Rechtbank Rotterdam. De casemanager van LoketBJZ en ook Goede Nieuws en advocaten van ouders raden ouders die hun kind kwijt zijn aan Bureau Jeugdzorg met klem af te demonstreren. Niet op straat. Niet bij de Rechtbank. Dat wordt altijd misbruikt tegen ouders en kind. Ouders die demonstreren worden benadeeld door Bureau Jeugdzorg. Of bijvoorbeeld in elkaar geslagen zoals de vader van meisje A. te R.

Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam haalt ouders en het zorgnetwerk van ouders en kind letterlijk het bloed onder de nagels vandaan. Bureau Jeugdzorg gaat ver, extreem ver in het verhullen van de corruptie. Het gaat al decennia fout met Bureau Jeugdzorg. Sinds 1945 is het misbruik van uit huis geplaatste kinderen onverminderd hoog in verhouding tot het misbruik algemeen in de samenleving. Dit betekent niks anders dan dat minderjarigen die verondersteld worden veilig te zijn tegen misbruikers en mishandelaars onder de hoede van Bureau Jeugdzorg méér mishandeling, misbruik en verwaarlozing te duchten hebben dan gemiddeld thuis. Allemaal voor geld. Bestuurders van Bureau Jeugdzorg verdienen een dikke boterham. Hebben dure kantoren. In Rotterdam zijn wel drie teams jeugd van politie gevestigd. Marconiplein, Zuidplein en het Centrum. Waarom een civielrechtelijke organisatie plaatsen tussen mishandelde/misbruikte/verwaarloosde kinderen en wetsdienaars?

Waarom is Bureau Jeugdzorg verondersteld deskundige als het om minderjarigen gaat? Er zijn speciale rechercheurs die zich bezighouden met minderjarigen. De teams jeugd van politie maakt de jeugd dagelijks mee. Waarom kan en mag Bureau Jeugdzorg daartussen staan? Waarom wil André Rouvoet meer over seks praten om het seksueel misbruik van minderjarigen door Bureau Jeugdzorg en medewerkers te bestrijden? Jeugdzorg is een zaak van openbare orde. Landsbelang. Als het mis gaat met de jeugd gaat het fout met de samenleving. De jeugd is de toekomst. Die toekomst wordt opzettelijk benadeeld door ambtenaren bij Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Per OTS of UHP wordt er vet uitgekeerd door de Staat. Er zijn zelfs ondernemingen te onderhouden van het opvangen van uit huis geplaatste kinderen. Is er niemand bij Bureau Jeugdzorg die zich verdiept in de strafrechtelijke definitie van kinderhandel? Het is én én bij Bureau Jeugdzorg. Win win zoals in de marketing gezegd.

Én geen deurwaardersexploten betekend. Én geen waarheidsvinding. Én liegen. Én dwang. Én drang. Én forceren. Én escaleren. Én vooral misbruik makend van bij de wet opgelegde taken en bevoegdheden. Wat uitzonderlijk stoort is de schade die Bureau Jeugdzorg aanricht aan het vertrouwen in politie, openbaar ministerie en rechtspraak. Het bedrog van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming straalt af op de hele rechtstaat en tast deze tot in de kern aan als een alles verwoestend kanker. Het is om heel erg boos van te zijn, aldus de casemanager van LoketBJZ die vooral ook baalt voor de politiefunctionarissen die in de waan geplaatst worden rechtmatig te handelen wanneer zij met de lange arm ondersteuning leveren aan de uithuisplaatsingen van minderjarigen door Bureau Jeugdzorg.

De officier van justitie is wettelijk niet verplicht ondersteuning te leveren middels opdrachten aan politie. Dat is ruimte die van pas komt in verband met de grootschalige corruptie bij Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Een criminele organisatie in het ministerie van veiligheid en justitie en de semi-overheid wat grootschalig kinderen illegaal uit huis plaatst om te minsbruiken, mishandelen en/of verwaarlozen voor geld. Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter van Bureau jeugdzorg Conglomeraat Amsterdam, blogt over de perverse prikkel van de Wet op de Jeugdzorg en twittert foto’s van rode lakschoentjes van vrouwelijke collega’s na een bedrijfsborrel. Hij geniet zichtbaar van de perverse prikkel die hij het liefst in stand houdt, eigenlijk.

De feiten waaruit blijkt dat het niet anders kan dan dat Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming een criminele organisatie zijn staan op de website van de Nationale ombudsman die inmiddels diverse keren onderzoek gedaan heeft. De leden van Jeugdzorg Nederland doen bewust niet aan waarheidsvinding terwijl uit de Memorie van Toelichting bij artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg (kern bepaling) helder blijkt dat het begrip <<redelijk vermoeden>> gerelateerd moet worden aan artikel 27 Wetboek van Strafvordering. Dat vereist waarheidsvinding. Wanneer de overheid iemand uit huis plaatst moet voorafgaand aan waarheidsvinding gedaan zijn. Bureau Jeugdzorg plaatst kinderen uit huis om te onderzoeken of er een grond is voor uit huis plaatsing en doet bij en tijdens het onderzoek niet aan waarheidsvinding. Tegen de ouders van meisje A. te R. en de casemanager van LoketBJZ is steeds gezegd dat de medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming zicht wilde op de baby. Eerst ná de uithuisplaatsing trilde de baby met de handen bij vreemden, huilde ze twee dagen na een bezoek van haar moeder en had de baby blauwe plekken in de schaamstreek. Inwendig onderzoek moet uitwijzen of ze ook gesandwiched is.

https://goedenieuws.nl/vandaag/bureau-jeugdzorg-koudstellen

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace