KinderleedNieuws over JGZ

Delen delen delen: Twee zinnen mokerslag voor bijstandsouder

Delen delen delen: Twee zinnen mokerslag voor bijstandsouder

 Per 1 januari 2015 gaat er een nieuwe regeling van kracht genaamd ‘Hervorming Kinderregeling‘. Deze regeling houdt zoveel in dat ouders in de bijstand net zoveel bijstand gaan krijgen als kinderloze mensen. De officiële lezing is dat dit alleenstaande ouders moet stimuleren om een baan te vinden. Waar de overheid steeds aan voorbij gaat, is dat er simpelweg geen banen te vinden zijn.

bijstand

 

Je kunt wel dure loketten maken bij arbeidsbureaus of investeren in sollicitatietrainingen, maar als er geen werk is, valt er niets te solliciteren. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Deze regeling is dus simpelweg bruut en onmenselijk te noemen. Ik begrijp echter wel wat het plan hierachter is. Er is namelijk iets anders dat ook op 1 januari 2015 van kracht gaat en dat is het feit dat de jeugdzorg over gaat naar de gemeenten.

De overheid gaat vanaf 2015 ieder gezin streng onder de loep nemen. In feite blijkt dat de voorbereidingen in die richting al heel lang gaande zijn. Belangrijk om te vermelden is dat die overheidsbemoeienis voortaan niet meer belemmerd wordt door “moeilijke gedoe” via de kinderrechter. Nee, uw kinderen kunnen door een beslissing van de voogd zonder overleg met u en zonder tussenkomst van de rechter direct uit huis gehaald worden.

Denkt u nu niet: “Dat zal mij niet gebeuren“, want ieder gezin krijgt in 2015 een voogd (of een andere mooi bedachte titel). Als u bijvoorbeeld vindt dat u uw kind niet hoeft te laten vaccineren en uw voogd of Bureau Jeugdzorg vindt van wel, dan kunt u al de klos zijn.  Ik noem zo maar even een voorbeeld. De staatsnorm moet dan ook uw norm zijn. Vindt u bijvoorbeeld dat u uw kind nog niet seksueel zaken bij hoeft te brengen en u wijkt daarmee af van de staatsopvoedingsnorm – die uw kinderen graag op jonge leeftijd leert dat homofilie en transgender ook een keuzeoptie is – dan kunt u daarmee dus al afwijken van de opvoedingsnorm. Dat zou dus kunnen inhouden dat u zich of aan moet passen of dat een voogd u thuis gaat helpen om dat specifieke onderdeel van uw opvoeding bij te sturen of misschien in het ergste geval dat uw kind zonder tussenkomst van de rechter uit huis geplaatst wordt.

Denkt u dat ik overdrijf? Ik zou er dan toch maar eens serieus naar kijken. Ondertussen zijn er MBO’s en hogescholen die opleidingstrajecten aanbieden die het ‘kijken achter de voordeur’ tot norm verheffen. In het Oostblok in het tijdperk van de Koude Oorlog en de Sovjet Unie had je dit ‘kijken achter de voordeur‘ ook onder het communisme. We zijn nu in Nederland al voorbij dit niveau aan het stevenen. Verdiept u er in, want als u het niet doet merkt u het pas als het uw eigen gezin en kinderen treft. En u gaat er mee te maken krijgen, want het credo van de nieuwe regelgeving per 2015 volgens de website van het ministerie luidt ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Wat gaan – gezien in het daglicht van bovenstaande ontwikkelingen – de gevolgen worden van de draconische maatregel ‘Hervorming Kinderregeling’ voor bijstandsouders? De regisseur zal naar alle waarschijnlijkheid al snel tot de conclusie komen dat de ouder niet voor zijn/haar kind kan zorgen en zal uithuisplaatsing in werking stellen. Het jaar 2015 wordt het jaar van de grote gezinsdrama’s en tegelijk het jaar van toenemende werkgelegenheid in deze industrie. De ellende van het ene gezin levert nieuw inkomen voor andere gezinnen. Pleeggezinnen krijgen geld toe, nieuwe regisseurs werkzaam bij de gemeente verdienen een riant salaris en de andere kant van de medaille wordt gevormd door het groeiend aantal mensen dat niet meer rond kan komen. Lees hieronder alvast wat de impact is van deze nieuwe regelgeving. Waarom komt niemand in opstand?

DELEN, DELEN EN NOG EENS DELEN.

Berichtgeving betreffende hoe te handelen bij het downloaden en aangifte doen tegen de REGERING & STAAT.
Uiterlijk morgen zal de standaardaangifte te downloaden zijn via https://ommekeer-nederland.nl
Je kunt er zaken aan toevoegen, vervolgens invullen naar eigen inzicht en daarna een afspraak maken met de politie, om de daadwerkelijk aangifte te doen.
Naar believen kun je de gegevens meenemen op een USB stick om de aangifte te doen.
Iedereen is na het lezen van de inhoud van dit document op de hoogte, dus geïnformeerd en heeft daarmee feitelijk de plicht om aangifte te doen.
Wie desondanks geen aangifte doet, is medeschuldig aan het voortduren van de misdaden die er door deze regering werden/worden gepleegd.
De schadeclaim per persoon van € 50.000 per dag, per gebeurtenis, zal door een team van juristen bij de STAAT ingediend worden. Dit op no-cure-no-pay basis.
Na het doen van de aangifte is het noodzakelijk deze bij https://ommekeer-nederland.nl te registreren. De telling wordt dan automatisch bijgehouden. Hierop gebaseerd kunnen we dan zien op welke dag deze regering gearresteerd gaat worden wegens landverraad.
Het streven is dat alle personen, handlangers en opdrachtgevers worden gearresteerd en berecht.
De straffen die we nastreven zijn: Dwangarbeid verrichten voor een gelijke periode, dat deze personen hun misdaden hebben begaan. Dit in oorlogsgebieden welke door hun steun zijn verwoest.
Al hen bezittingen; goederen en vermogen, zullen onder de wet ‘pluk ze kaal’ komen te vallen.
Dit is een eerlijke en rechtvaardige straf, daar zij op deze wijze met hun eigen daden geconfronteerd gaan worden.
Daar de staat in deze is verworden tot een criminele organisatie, is het zaak dit beleid niet langer door middel van het betalen van belasting(en) te ondersteunen.
Tevens:
STOP met het betalen van de ziekenkostenverzekering.
STOP met het betalen van uw hypotheek; vorder betaalde gelden terug. (Zie voor info bij OPPT, wat hiervoor de juiste procedure is, https://oppt-nederland.info/ eveneens op de Facebookpaginahttps://www.facebook.com/groups/153469651482455/?fref=ts).
STOP met accepteren dat u als een slaaf uitgebuit kunt worden door de STAAT, BANKEN enPOLITIEK.
STOP met het kijken naar MSM (Main Stream Media) voor uw nieuwsvoorziening, welke de propagandakanalen van de regering zijn, maar zoek naar alternatieve Media.
zie onderstaande mail!!
Geachte heer ………….,
Uw oplossing van een burgeroorlog hoor ik meer en meer om mij heen. De volkswoede over de politieke zwendel groeit meer en meer. Mensen die kennis hebben van de machinaties van de overheid moeten kotsen van de mediamanipulatie zoals die ook op Tv en RTLZ over de bevolking wordt uitgestort. De doctrine van Joseph Goebbels blijkt inderdaad te werken en blijft het overgrote deel van de massa doodstil zitten, totdat de grote jager komt om hen als konijnen af te schieten. Zie de ‘hervormingen’ van de zorgtaken naar gemeenten.
In de onderstaande mail aan o.a. de parlementaire Enquête Commissie over de wooncorporaties heb ik ook aandacht gevraagd voor uw eigen gerechtelijk drama in het gerechtshof in Arnhem op 20 augustus 2013 waarna u aangifte hebt gedaan tegen de voorzitter en de advocaat-generaal van het hof. Uiteraard is er met die aangifte niets gebeurd, omdat crimineel gedrag van rechters, raadsheren, advocaten en officieren van Justitie nu eenmaal nooit vervolgd mag worden. Hooguit krijgen ze nog een promotie, zoals Officier van Justitie Tonino dat mocht meemaken. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt ontving van mij in handen het bewijs van boekhoudfraude gepleegd door de overheid zelf. Op zich een leuk onderwerp voor de parlementaire commissie, maar of die mag onderzoeken is de grote vraag. Alleen de massamedia zijn in staat om een dergelijke enquête af te dwingen.

BRON

https://www.stopdebankiers.nl/de-overheid-maakt-gezinnen-bewust-kapot-met-hervorming-kinderregeling/

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button