HulpTips

Preventief huisverbod bij kindermishandeling

Preventief huisverbod bij kindermishandeling

tumblr_lxz7x0AZcs1r6pzgro1_500

Steeds vaker wordt een huisverbod opgelegd als er gevaar dreigt voor kindermishandeling. Hoe verloopt deze procedure?

 

Het is al langere tijd mogelijk om aan een pleger van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod op te leggen. Het wordt de pleger dan tijdelijk verboden nog langer in de gezamenlijke woning te verblijven. Meestal ging het bij een huisverbod om geweld tegen de partner, maar steeds vaker wordt de maatregel opgelegd in geval van (dreigende) kindermishandeling. Waar voorheen gekozen werd voorondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van het kind, wordt nu eerder voor ‘uithuisplaatsing’ van de dader gekozen.

Jeugdzorg en AMK
Een dergelijke zaak komt vaak aan het rollen als een onderwijzer of peuterspeelzaalmedewerker een sterk vermoeden heeft dat een kind thuis gevaar loopt en dit meldt bij een instantie als Bureau Jeugdzorg of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het is de burgermeester die uiteindelijk bepaalt of een dergelijk verbod wordt opgelegd.

Rechter toetst huisverbod
Als een verdachte of dader van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod krijgt opgelegd, heeft hij (of zij) de mogelijkheid om het verbod aan te vechten bij de rechter. De rechter gaat dan na of de burgermeester gezien de omstandigheden terecht het verbod heeft opgelegd.

Hierbij wordt met name gelet of er sprake is van een ernstig vermoeden van onmiddellijk en ernstig gevaar voor het kind, wat het huisverbod zou rechtvaardigen. Ook het minderjarige kind wordt doorgaans (afhankelijk van de leeftijd) door de rechter gehoord. Is niet aan de vereisten voor het opleggen voldaan, dan zal de rechter het huisverbod opheffen.

Nadruk op preventief
Steeds vaker wacht men niet met het opleggen van de maatregel tot de kindermishandeling zich heeft gerealiseerd, maar vindt de toepassing ervan preventief plaats ter voorkoming van een dreigende escalatie. Er hoeft dan ook geen geweld tegen het kind te hebben plaatsgevonden om de maatregel te rechtvaardigen. Wel dient er sprake te zijn van (een ernstig vermoeden van) onmiddellijk en ernstig gevaar voor het kind.

https://www.jurofoon.nl/nieuws/6633-preventief-huisverbod-bij-kindermishandeling

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace