HulpTipsUithuisplaatsing

Ouders en recht : Misbruik machtiging uithuisplaatsing

Ouders en recht : Misbruik machtiging uithuisplaatsing

tumblr_m4wnnoRZAf1qg39ewo1_500

Als de rechter toestemming geeft om een kind uit huis te plaatsen, dan moet die toestemming gebruikt worden voor het doel waarvoor die is gegeven. Zo niet, dan dient de uithuisplaatsing direct opgeheven te worden.

Ondertoezichtstelling (ots)
Als een ouder de zorg voor zijn kind(eren) niet meer aankan en de ontwikkeling van het kind komt in gevaar, dan kan de kinderrechter het kind onder toezicht stellen. Het gezag van de ouders wordt in dat geval beperkt. De rechter geeft alleen toestemming voor een ots als daarom gevraagd wordt. Een ots kan verzocht worden door de (pleeg)ouders, de verzorger / opvoeder (geen ouder), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en officier van justitie.

Uithuisplaatsing (uhp)
In principe blijft het kind tijdens de ots thuis wonen. Als het voor de verzorging en opvoeding van het kind noodzakelijk is, kan de gezinsvoogdijinstelling of RvdK de rechter verzoeken om het kind uit huis te plaatsen. De rechter bekijkt of uhp nodig is en bepaalt hoe lang die mag duren. Het kind komt dan in een tehuis of pleeggezin. Soms wordt er een uhp verzocht, terwijl de gronden daarvoor niet (meer) aanwezig zijn. De rechter kan dan de uhp per direct opheffen. Dat gebeurde onlangs voor de rechter in Den Bosch.

Stok achter de deur
De rechter had Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant een machtiging uithuisplaatsing gegeven voor een kind dat al onder toezicht stond. Volgens de ouders gebruikte de stichting de machtiging als ‘stok achter de deur’ zodat de vader, de moeder en het kind hulpverlening zouden accepteren. Dat had het gezin echter al gedaan. Jeugdzorg gaf bij de rechter ook toe dat er op dat moment geen reden was om het kind uit huis te plaatsen. Door de machtiging kon de stichting direct ingrijpen, indien de omstandigheden zodanig zouden wijzigen dat een time-out noodzakelijk was.

Oneigenlijk doel
Voor het Hof stond niet vast dat er tijdens de eerste behandeling bij de kinderrechter, sprake was van een crisissituatie die de aanvraag van een uithuisplaatsing rechtvaardigde. Evenmin was de machtiging bedoeld voor het bieden van een time-out voor de ouders en het kind. Jeugdzorg had de machtiging dus op oneigenlijke gronden verzocht en verkregen. De stichting gebruikte de machtiging om druk uit te oefenen.

Zo stelde Jeugdzorg aan de moeder voor om weg te gaan bij de vader en alleen met haar zoon een nieuw leven op te bouwen. Het ligt voor de hand dat de moeder zich onder druk gezet voelde om te kiezen tussen haar man of haar zoon, nu er een machtiging uithuisplaatsing was die ieder moment door de stichting ten uitvoer kon worden gelegd. Daar was een dergelijke machtiging echter niet voor bedoeld. De rechter hief de machtiging per direct op.

Wil je meer weten over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees de reacties op de website

https://www.jurofoon.nl/nieuws/3635-ouders-en-recht-42-misbruik-machtiging-uithuisplaatsing

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Check ook
Close
Back to top button