HulpUithuisplaatsingVerhalen

Ouder en recht : Uithuisplaatsing in belang van de ouder

Ouder en recht : Uithuisplaatsing in belang van de ouder

27-08-2010 |

tumblr_mh7go0RWsQ1qg39ewo1_500

Een kind kan uit huis geplaatst worden als dat in het belang van het kind is, maar ook als dat in het belang van de ouder is.

Als een ouder de zorg voor zijn kind(eren) niet meer aankan en de ontwikkeling van het kind in gevaar komt, dan kan de kinderrechter het kind onder toezicht stellen. In principe blijft het kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Als het voor zijn verzorging en opvoeding echter noodzakelijk is, kan de rechter het kind uit huis plaatsen. Het kind komt dan in een tehuis of pleeggezin. In de volgende zaak is het niet alleen het kind, maar ook de ouder die beschermd moet worden door de uithuisplaatsing.

Ondertzoezichtstelling Martijn
De kinderrechter had in juni van dit jaar aan Bureau Jeugdzorg een machtiging verleend om de 14-jarige Martijn uit huis te plaatsen voor zes maanden. De moeder van Martijn was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep bij het Gerechtshof in Arnhem. De ouders van Martijn waren uit elkaar gegaan toen hij één jaar oud was. Sindsdien verbleef hij bij zijn moeder, die alleen het gezag heeft. Tussen de vader en Martijn is er geen contact. In 2007 werd Martijn onder toezicht gesteld.

Argumenten voor uithuisplaatsing
Martijn zou bij de uithuisplaatsing niet samen met zijn moeder in een gezinshuis worden geplaatst. Dat wilde de moeder niet. Ze wilde alleen meewerken als moeder en kind samen zouden blijven. Martijn wilde ook dat ze samen bleven. Bureau Jeugdzorg (BJZ) meende dat Martijn eerst – letterlijk en figuurlijk – los gemaakt moest worden van zijn moeder en daarna door behandeling sterker gemaakt moest worden. Volgens BJZ was het uit elkaar halen van moeder en zoon minder schadelijk voor Martijn dan het laten voortduren van de huidige situatie. BJZ heeft daarbij benadrukt dat Martijn geen stoornis had.

Symbiotische relatie moeder en zoon
Volgens het hof speelde er, (bekende smoezen bjz) naast de symbiotische relatie tussen moeder en zoon, ook een gezagsprobleem. Niet de moeder, maar Martijn bepaalde thuis wat er gebeurde. Ook na meerdere trajecten te hebben doorlopen, bleek de moeder onvoldoende in staat veranderingen daadkrachtig en consequent door te voeren. Zo was er vanaf het moment dat Martijn naar school ging, sprake van regelmatig schoolverzuim zonder goede reden.

Zo had Martijn in een periode van acht weken totaal 121 uur verzuimd, waarvan 38 ongeoorloofd. De moeder wist ter zitting niet dat Martijn, die niet was overgegaan, niet meer op de HAVO-opleiding zou kunnen terugkeren. Daarnaast kon zij niet aantonen dat zij actief bezig was met het bestrijden van het overgewicht van Martijn. Ook van andere problemen was ze niet op hoogte.

Uithuisplaatsing Martijn
Het ontbrak de moeder aan gezag, kracht en doorzettingsvermogen om, tegen de wil van haar zoon, de beslissingen te nemen die in zijn belang zijn. De moeder leek Martijn erg nodig te hebben, hetgeen Martijn belemmerde om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Het gerechtshof bepaalde daarom dat Martijn voorlopig – alleen – uit huis geplaatst zou worden.

Wil je meer weten over je rechten en plichten als ouder, neem dan contact op met één van onze juristen.

https://www.jurofoon.nl/nieuws/4033-ouder-en-recht-58-uithuisplaatsing-in-belang-van-de-ouder

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button